ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at

AE1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at-, *at*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
atheoretical(adj) Unrelated to or lacking a theoretical basis
attachment(n) 1. initial rapid non-specific adhesion to the plant surface 2. In the presence of moisture, a strong and reversible adhesion

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Atrial flutter(n) an abnormal heart rhythm that occurs in the atria of the heart. When it first occurs, it is usually associated with a fast heart rate or tachycardia (beats over 100 per minute), and falls into the category of supra-ventricular tachycardias. While this rhythm occurs most often in individuals with cardiovascular disease (e.g. hypertension, coronary artery disease, and cardiomyopathy), it may occur spontaneously in people with otherwise normal hearts. It is typically not a stable rhythm, and frequently degenerates into atrial fibrillation (AF). However, it does rarely persist for months to years. Atrial flutter was first identified as an independent medical condition in 1920 by the British physician Sir Thomas Lewis (1881–1945) and colleagues.

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิ

English-Thai: Longdo Dictionary
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
ATC(abbrev) การควบคุมจราจรทางอากาศ, ย่อมาจากคำว่า Air Traffic Control
atherothrombotic(n) ภาวะเส้นโลหิตแดงตีบเนื่องจากมีลิ่มเลือดในหลอดเลือด
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, Syn. Tinea pedis
attendee(n) ผู้เข้าร่วม (ในการประชุม, งานต่าง), Syn. attendant
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition., See also: attention deficit hyperactivity disorder ADHD, Syn. ADD
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จสิ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at(prep) เข้าร่วม, Syn. attending
at(prep) จาก, Syn. from
at(prep) ณ เวลา, See also: ในช่วงเวลา
at(prep) ด้วย (ความเร็ว)
at(prep) ที่, Syn. position of, placed at, situated at
at(prep) ในลักษณะ, Syn. in the manner of
at(prep) ไปยัง, Syn. toward, in the direction of
ate(vt) กริยาช่อง 2 ของ eat
ate(vi) กริยาช่อง 2 ของ eat
ate(suf) เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
at & t(เอที แอนด์ ที) ย่อมาจาก American Telephone and Telegraph หมายถึง บริษัทโทรศัพท์และโทรเลขของอเมริกา งานของบริษัทนี้มาเกี่ยวกับวงการคอมพิวเตอร์ก็ตรงที่คอมพิวเตอร์สมัยนี้ส่งข้อมูลและข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยกัน โดยใช้สายโทรศัพท์เป็นสื่อ (ส่วนใหญ่เป็นการเกี่ยวข้องทางด้านการสื่อสารข้อมูล)
at 1(แอท) prep. ที่, บน, ใกล้, ณ, เมื่อ, ไปยัง, พอ, กำลัง (ทำงาน, เล่น) , ในภาวะ, ยุ่งอยู่กับ, ด้วย (แสดงความเร็ว)
at 2(อาท) n., (pl. at) หน่วยเงินตราของประเทศลาว เท่ากับ 1/100 กีบ
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
at. m.abbr. atomic mass มวลอะตอม
at. no.abbr. atomic number
at. wt.abbr. atomic weight
ataghan(แอท'ทะแกน) n. yataghan
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)

English-Thai: Nontri Dictionary
at(pre) ที่, ณ
ate(vt pt ของ) eat
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
athirst(adj) กระหาย, ต้องการ, ปรารถนาอย่างแรงกล้า
athlete(n) นักกรีฑา, นักกีฬา
athletic(adj) แข็งแรง, ล่ำสัน, ว่องไว, เกี่ยวกับกีฬา, เกี่ยวกับการกรีฑา
athletics(n) การกรีฑา, การกีฬา
athwart(pre) ข้าม, ขวาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at barต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at infinityณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at largeรวมทั้งเขต, โดยไม่แบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at large, ambassador; ambassador at largeเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at large, statutesประชุมบทกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
at lawตามกฎหมาย, โดยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at one's own risk and perilด้วยการเสี่ยงเคราะห์ของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at parเสมอมูลค่า, ตามมูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
at pleasureตามใจสมัคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
At Birthเมื่อแรกคลอดยังไม่มีฟันน้ำนม, ตั้งแต่แรกเกิด [การแพทย์]
At parราคาตามมูลค่า [การบัญชี]
Atabrineอะทาบรีน, อะตาบรีน [การแพทย์]
Atacamiteอาตะคาไมต์, Example: แหล่ง - พบได้ทั่วไปในบริเวณที่มีแหล่งแร่ทองแดงตามบริเวณส่วนชั้นบน ๆ ของสายแร่ที่มีการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) เคยพบแร่ชนิดนี้ ที่เหมืองแร่ดีบุกห้วยหลวงและห้วยแม่สะเปา จังหวัดตาก พบในบริเวณ ส่วนชั้นที่มีสายแร่ผ่านในหินปูนและหินดินดาน ซึ่งมีการผุผังมาก แร่ทองแดงที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนสภาพเป็นแร่อาตะคาไมด์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงแต่ความสำคัญมักเป็นอันดับรอง ๆ ลงไป [สิ่งแวดล้อม]
Atanasoff-berry computerคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเครื่องแรกของโลก, Example: ถูกพัฒนาขึ้นในปลายทศวรรษของ ค.ศ.1930 โดย ดร.จอห์น วินเซนต์ อาตานาซอฟฟ์ ศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตท ร่วมกับนักศึกษาชื่อคลิฟฟอร์ด เบอร์รี [คอมพิวเตอร์]
Ataraxอะทาแรกซ์ [การแพทย์]
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Ataxia, Motorเดินเซไปทางด้านที่มีพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Ataxia, Progressive Locomotorโปรเกรสซิฟโลโคโมเตอร์อแทกเซีย [การแพทย์]
Ataxia, Truncalลำตัวโซเซ, ลำตัวส่ายโงนเงน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
at a glance(phrase) ปรายตา, ชำเลืองมอง, มองผ่าน ๆ ก็เข้าใจ
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
at the earliest convenience(n, phrase) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
ATF(n) สนง.สุรา ยาสูบ และอาวุธปืน, See also: Tobacco, and Firearms, Syn. Bureau of Alcohol
Athame[อธาเม] (uniq) มีดสั้นสองคม ทั้งซ้ายและขวา มีด้ามจับสีดำ ที่สำคัญคือนิยมใช้ คาสวงกลมและลบล้างด้วย คุณสมบัติสามารถนำดาบเวทย์ใช้แทนกันได้ เป็นอุปกรณ์ ธาตุไฟ สำหรับหลายๆธรรมเนียม
atlanticist(n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ, See also: Atlanticism
ATM (automated teller machine)(n) เครื่อง เอ ที เอ็ม
atomicity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
attachment(n) การอายัดทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ตามคำพิพากษา
attachmentการอายัดทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
None at all.ไม่มีเลย To Kill the King (2008)
At you.และคุณ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Hey, look at me.เฮ้ มองผมนะ Haunted (2009)
At you?คุณ? Intrigue (2011)
Look at me.มองฉันสิ A Family Affair (2012)
Look at me.มองผมซิ Perception (2012)
At all.เอาซะเลย Broken (2013)
She'll stop at nothing!เธอจะหยุดที่ใด! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that fireplace.และเพียงแค่มองไปที่เตาผิงที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And just look at that broom!และเพียงแค่มองไปที่ไม้กวาด ที่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atA bad cold prevented her from attending the class.
atA band of robbers attacked the party.
atA bank lends us money at interest.
atA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
atA big crowd gathered at the scene of the fire.
atA big ship is at anchored near here.
atAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
atAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
atA boy was throwing stones at the dog.
atA capital letter is used at the beginning of a sentence.
atA car drew up at the entrance.
atA car drew up at the main gate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่บางที(adv) at other times, Syn. บางที, บางคราว, บางครั้ง, Ant. เสมอ, สม่ำเสมอ, Example: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้
ในบางกรณี(det) at some point, Syn. บางกรณี, Ant. ในทุกกรณี, ทุกกรณี, Example: ในบางกรณี ภาษีนำเข้าของวัตถุที่ยังประกอบไม่เสร็จกลับมีอัตราสูงกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ตู้เอทีเอ็ม(n) Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai Definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
ผู้ร่วมประชุม(n) attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count Unit: คน
ภายในใจ(n) at heart, See also: inside (one) in one's mind, Syn. ในใจ, Example: ยามเธอท้อ ทรมานภายในใจ ให้เธอรู้ว่ายังมีฉันอยู่ข้างเธอ
ระยะแรก(adv) at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
ระยะนี้(n) at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai Definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง
ร่วมงาน(v) attend a ceremony, Example: นักเรียนนายร้อยได้ร่วมงานพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์, Thai Definition: เข้าร่วมในพิธี
ครานั้น(n) at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
มั่วซั่ว(adv) haphazardly, See also: at random, perfunctorily, Syn. มั่ว, ส่งเดช, Example: บ่อยครั้งที่เธอชอบพูดมั่วซั่วไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าความจริงคืออะไร, Thai Definition: ทำแบบโมเม ไม่รู้จริง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อาชีวศึกษา[āchīwaseuksā] (n) EN: vocational education ; vocational training  FR: enseignement professionnel [ m ]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [ m ] ; airco [ m ] ; climatisation [ f ]
แอมโมเนียมไนเทรต[aēmmōnīem naithrēt] (n, exp) EN: ammonium nitrate  FR: nitrate d'ammonium [ m ]
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอสทาทีน[aētthāthīn = aēsthāthīn] (n) EN: astatine  FR: astate [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AT AE1 T
ATP EY1 T IY1 P IY1
ATE EY1 T
ATA AA1 T AH0
ATX EY1 T IY1 EH1 K S
ATM EY1 T IY2 EH1 M
ATV EY2 T IY2 V IY1
ATZ AE1 T S
ATEN EY1 T AH0 N
ATES EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
at (in) æt (a t)
ate (v) ˈɛt (e1 t)
atom (n) ˈætəm (a1 t @ m)
atop (a) ˈətˈɒp (@1 t o1 p)
Attic (j) ˈætɪk (a1 t i k)
atlas (n) ˈætləs (a1 t l @ s)
atoll (n) ˈætɒl (a1 t o l)
atoms (n) ˈætəmz (a1 t @ m z)
atone (v) ˈətˈoun (@1 t ou1 n)
attar (n) ˈætər (a1 t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g #18 [Add to Longdo]
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ,  ] at the present time; currently #137 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent #165 [Add to Longdo]
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ,   /  ] at the same time; simultaneously #168 [Add to Longdo]
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙,  ] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time #388 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity #422 [Add to Longdo]
终于[zhōng yú, ㄓㄨㄥ ㄩˊ,   /  ] at last; in the end; finally; eventually #517 [Add to Longdo]
[chū, ㄔㄨ, ] at first; (at the) beginning; first; junior; basic #1,037 [Add to Longdo]
身边[shēn biān, ㄕㄣ ㄅㄧㄢ,   /  ] at one's side #1,118 [Add to Longdo]
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ,   /  ] athlete; contestant #1,210 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あたま, atama] (n) หัว (คน)
新しい[あたらしい, atarashii] (adj) ใหม่
暖かい[あたたかい, atatakai] (adj) อุ่นๆ
アテネ[あてね, atene] (n) กรุงเอเธนส์
厚い[あつい, atsui] (adj) หนา
熱い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับสิ่งของ)
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
暑い[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอากาศ เช่น วันนี้อากาศร้อน)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
頭金[あたまきん, atamakin] TH: เงินดาวน์มัดจำ  EN: down payment
当てる[あてる, ateru] TH: ทาย
集める[あつめる, atsumeru] TH: รวบรวม  EN: to collect
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: เป็นธรรมดา  EN: usual (an)
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: ธรรมดา
当たり前[あたりまえ, atarimae] TH: ปกติ  EN: ordinary
充てる[あてる, ateru] TH: กำหนดขึ้น  EN: to set aside
与える[あたえる, ataeru] TH: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร)  EN: to give
与える[あたえる, ataeru] TH: เสนอ  EN: to present
扱う[あつかう, atsukau] TH: จัดการ  EN: to handle

German-Thai: Longdo Dictionary
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: nach Luft ringen, Syn. keuchen
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Daten(n) |pl| ข้อมูล, See also: die Angaben
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| การใช้งาน, การประยุกต์ใช้
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Monat(n) |der, pl. Monate| เดือน
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
atemberaubend { adj }(adj, adv) สวยจนลืมหายใจ, สวยอย่างมาก, น่าดึงดูด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atomaratomic [Add to Longdo]
bei Anbruch der Nachtat nightfall [Add to Longdo]
auf Anhieb; gleich beim ersten Malat the first go; at the first go-off [Add to Longdo]
auf Anhieb; auf einen Schlagat one go [Add to Longdo]
beim geringsten Anlassat the slightest provocation [Add to Longdo]
Atavismus { m } [ biol. ]; Entwicklungsrückschlag { m }; Rückschlag { m }atavism [Add to Longdo]
Atem { m }; Atemzug { m } | Atemzüge { pl } | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
Atmen { n }breathing [Add to Longdo]
Atemgerät { n }respirator [Add to Longdo]
Atemloch { n } | Atemlöcher { pl }spiracle | spiracles [Add to Longdo]
Atemlosigkeit { f }breathlessness [Add to Longdo]
Atempause { f } | Atempausen { pl }breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Atemschutz { m }respiratory protection [Add to Longdo]
Atemschutzgerät { n }breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemschutzmaske { f }respirator mask [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, Syn. nager à la piscine
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา, See also: adj. americain
nationalité(n) |f| สัญชาติ
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
chaton, -s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: chat, chatte
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[shi] (prt, conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) #11 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
与える[あたえる, ataeru] -geben [Add to Longdo]
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
[あたい, atai] Preis, Wert [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
厚い[あつい, atsui] -dick, herzlich [Add to Longdo]
厚紙[あつがみ, atsugami] Pappe [Add to Longdo]
原子[げんし, genshi] Atom [Add to Longdo]
原子力発電所[げんしりょくはつでんしょ, genshiryokuhatsudensho] Atomkraftwerk [Add to Longdo]
原子核[げんしかく, genshikaku] Atomkern [Add to Longdo]
原子炉[げんしろ, genshiro] Atomreaktor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 At \At\, prep. [AS. [ae]t; akin to OHG. az, Goth., OS., & Icel.
   at, Sw. [*a]t, Dan. & L. ad.]
   Primarily, this word expresses the relations of presence,
   nearness in place or time, or direction toward; as, at the
   ninth hour; at the house; to aim at a mark. It is less
   definite than in or on; at the house may be in or near the
   house. From this original import are derived all the various
   uses of at. It expresses: 
   [1913 Webster]
 
   1. A relation of proximity to, or of presence in or on,
    something; as, at the door; at your shop; at home; at
    school; at hand; at sea and on land.
    [1913 Webster]
 
   2. The relation of some state or condition; as, at war; at
    peace; at ease; at your service; at fault; at liberty; at
    risk; at disadvantage.
    [1913 Webster]
 
   3. The relation of some employment or action; occupied with;
    as, at engraving; at husbandry; at play; at work; at meat
    (eating); except at puns.
    [1913 Webster]
 
   4. The relation of a point or position in a series, or of
    degree, rate, or value; as, with the thermometer at
    80[deg]; goods sold at a cheap price; a country estimated
    at 10,000 square miles; life is short at the longest.
    [1913 Webster]
 
   5. The relations of time, age, or order; as, at ten o'clock;
    at twenty-one; at once; at first.
    [1913 Webster]
 
   6. The relations of source, occasion, reason, consequence, or
    effect; as, at the sight; at this news; merry at anything;
    at this declaration; at his command; to demand, require,
    receive, deserve, endure at your hands.
    [1913 Webster]
 
   7. Relation of direction toward an object or end; as, look at
    it; to point at one; to aim at a mark; to throw, strike,
    shoot, wink, mock, laugh at any one.
    [1913 Webster]
 
   {At all}, {At home}, {At large}, {At last}, {At length}, {At
   once}, etc. See under {All}, {Home}, {Large}, {Last} (phrase
    and syn.), {Length}, {Once}, etc.
 
   {At it}, busily or actively engaged.
 
   {At least}. See {Least} and {However}.
 
   {At one}. See {At one}, in the Vocabulary.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {In}, {At}.
 
   Usage: When reference to the interior of any place is made
      prominent in is used. It is used before the names of
      countries and cities (esp. large cities); as, we live
      in America, in New York, in the South. At is commonly
      employed before names of houses, institutions,
      villages, and small places; as, Milton was educated at
      Christ's College; money taken in at the Customhouse; I
      saw him at the jeweler's; we live at Beachville. At
      may be used before the name of a city when it is
      regarded as a mere point of locality. "An English king
      was crowned at Paris." --Macaulay. "Jean Jacques
      Rousseau was born at Geneva, June, 28, 1712." --J.
      Morley. In regard to time, we say at the hour, on the
      day, in the year; as, at 9 o'clock, on the morning of
      July 5th, in the year 1775.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 At
   n 1: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the
      halogen series); a decay product of uranium and thorium
      [syn: {astatine}, {At}, {atomic number 85}]
   2: 100 at equal 1 kip in Laos

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AT
     Advanced Technology (IBM, PC)
     

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 at
  but; however; nevertheless; yet

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 at
  horse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top