ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asocial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asocial-, *asocial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ, ไม่สังคม, เก็บตัว, เห็นแก่ตัว, Syn. selfish, egocentric

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Asocial security number?ไม่มี มีบัตรประชาชนไหม Episode #1.2 (2010)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asozial { adj }asocial [Add to Longdo]
ungeselligasocial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asocial
   adj 1: given to avoiding association with others; "bears are
       asocial secretive animals"; "are you asocial or do you
       just enjoy living in the Antarctic?"
   2: hostile to or disruptive of normal standards of social
     behavior; "criminal behavior or conduct that violates the
     rights of other individuals is antisocial"; "crimes...and
     other asocial behavior"; "an antisocial deed" [syn:
     {antisocial}, {asocial}]

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 asocial
  antisocial; unsocial

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top