ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asinine

AE1 S AH0 N AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asinine-, *asinine*
Possible hiragana form: あしにね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asinine(แอส'ซินิน) adj. โง่, ไม่ฉลาด, คล้ายลา.

English-Thai: Nontri Dictionary
asinine(adj) โง่, ดื้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like I'm so bored I have to listen to his asinine pandering!ให้ยายนั่งฟังตาเขาบ่นทั้งวัน เบื่อจะตาย Saving Face (2004)
Of our asinine conversation, ที่พวกนายเจ๊าะแจ๊ะอยู่เนี่ย Vitamin D (2009)
Okay, so to sum up: one giant marble horse, one asinine comment, one lonely man and his chicken.เอาล่ะ งั้นสรุปก็มี ม้าหินอ่อนตัวใหญ่ ความเห็นท่ี่งี่เง่า และหนุ่มขี้เหงา The Large Hadron Collision (2010)
Some asinine critics seem to have missed the vision of my first.นักวิจารณ์งี่เง่าบางคน ดูเหมือนจะมองไม่เห็นสิ่งที่ ผมพยายามบอกในเล่มแรก Identity Crisis (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASININE AE1 S AH0 N AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asinine (j) ˈæsɪnaɪn (a1 s i n ai n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬鹿馬鹿しい[ばかばかしい, bakabakashii] (adj-i) absurd; ridiculous; silly; ludicrous; nonsensical; asinine; foolish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asinine \As"i*nine\, a. [L. asininus, fr. asinus ass. See
   {Ass}.]
   Of or belonging to, or having the qualities of, the ass, as
   stupidity and obstinacy. "Asinine nature." --B. Jonson.
   "Asinine feast." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asinine
   adj 1: devoid of intelligence [syn: {asinine}, {fatuous},
       {inane}, {mindless}, {vacuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top