ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as fits

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as fits-, *as fits*, as fit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามควร(adv) appropriately, See also: as fits, as it should be, as is proper, as discretion, suitably, Syn. พอควร, Ant. เกินควร, Example: เขาได้รับงานตามควรแก่กำลังความสามารถที่เขามี, Thai Definition: ตามที่ควรจะเป็นหรือมีความเหมาะสมตามนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามควร[tām khūan] (adv) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably  FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gas fitter(n) ช่างติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊ซ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, look at me. I'm as fit as a fucking fiddle.แม่หมายถึง ดูแม่สิ แม่เหมาะกับการหลอกลวง Charlie Bartlett (2007)
Carlos, how do those pajamas fit you?คาร์ลอส ชุดนอนใส่พอดีใช่ไหม? What More Do I Need? (2008)
He thinks it's too risky in mr. Loomis' case, that he's not as fit, is older.เขาคิดว่าเป็นการเสี่ยงเกินไปในกรณีของคุณลูมิส เพราะคนไข้อายุมากกว่าและไม่แข็งแรงเท่า Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Okay, I'm certifying you as fit for duty.เอาล่ะ ฉันว่าคุณคงกลับมาทำงานต่อได้ Harbingers in a Fountain (2009)
Now, to prevent that from happening, Mercedes has fitted the hinges with explosive bolts that are designed to fire if the car goes upside down.เพื่อป้องกันเหตุการณ์อย่างนั้น เมอร์ซีเดสจึงติดตั้งบานพับ ที่ติดโบลต์ระเบิดไว้ ออกแบบให้ทำงาน ถ้ารถเกิดการพลิกคว่ำ Episode #18.2 (2012)
But muscle attachments suggest he was fit.แต่กล้ามเนื้อที่ติดอยู่มั่นคง The Ghost in the Machine (2012)
He knew how to dress and smile and somehow this gave him the notion he was fit to be king.เขารู้ว่าควรแต่งตัวอย่างไร ควรยิ้มตอนไหน และด้วยเหตุผลอันใดก็ไม่ทราบ นั่นทำให้เขาเกิด ความคิดว่าเขาเหมาะแก่การเป็นกษัตริย์ Dark Wings, Dark Words (2013)
Every crate was fitted with a GPS system so they could be remote tracked.ทุกลังมีระบบ GPS ติดไว้ ดังนั้นเราสามารถตามรอยมันได้ Crucible (2013)
You are as fit as anyone I know.เจ้าคือคนที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้ Kill the Boy (2015)
Hydra has Fitz and Simmons, and they're planning to open another portal!ไฮดร้าจับฟิตซ์กับซิมมอนส์ไป พวกเขาวางแผนจะเปิดประตูมิติอีกครั้ง Closure (2015)
Rosalind's dead, Ward has Fitz and Simmons.โรซาลินด์ตายแล้ว วอร์ดจับฟิตซ์กับซิมมอนส์ไป Closure (2015)
Nutrition, mental health and the physical-fitness program.Ernährung, psychische Gesundheit und das Fitnessprogramm. The Bedford Incident (1965)
I'm gonna quit the gym.Ich werde das Fitnessstudio aufgeben. The Prisoner of Second Avenue (1975)
Listen, Mary... do you think Thor would ever sell the spa?Glaubst du, dass Thor das Fitnesscenter verkaufen würde? Stay Hungry (1976)
To what? To busting up the spa?Das Fitnessstudio kaputt zu machen? Stay Hungry (1976)
- Where's the gym, miss?- Wo ist das Fitnessstudio? Tough Guys (1986)
I think you want the gym down the street.Sie meinen sicher das Fitnessstudio am Ende der Straße. Lies (1989)
Have you got the fitting in?Ist das Fitting dran? DeepStar Six (1989)
I'm late for the well, for the gym.Ich bin spät dran. Für das Fitness-Studio. Contact (1995)
I better not do any, I don't know, lunges.-Hey. -Hey. So sind Sie bereit für das Fitnessstudio? The One Where No One's Ready (1996)
Somebody's been doing his "Buns of Steel" video.Wohl zu oft das Fitness-Programm Hintern aus Stahl gesehen, was? The One After the Superbowl: Part 2 (1996)
I want to quit the gym.Ich möchte das Fitness-Studio zu verlassen. The One with the Ballroom Dancing (1997)
I want to quit the gym.Ich möchte das Fitness-Studio zu verlassen. The One with the Ballroom Dancing (1997)
I want to quit the gym.Ich möchte das Fitness-Studio zu verlassen. The One with the Ballroom Dancing (1997)
I want to quit the gym!Ich möchte das Fitness-Studio zu verlassen! The One with the Ballroom Dancing (1997)
I want to quit the gym.Ich möchte das Fitness-Studio zu verlassen. The One with the Ballroom Dancing (1997)
Wait, now, so you joined the gym?Warten Sie, jetzt, so können Sie das Fitness-Studio verbunden? The One with the Ballroom Dancing (1997)
To pay for the gym.Um sich für das Fitnessstudio. The One with the Ballroom Dancing (1997)
Cigarettes, the gym.Zigaretten, das Fitnessstudio. Visits, Conjugal and Otherwise (1997)
What a waste of time. Why's that?Das Fitnesstraining können Sie sich getrost schenken! Godzilla vs. Megaguirus (2000)
Professor Walsh says adrenaline is like exercise, but without the exorbitant gym fees.Professor Walsh sagt, Adrenalin ist wie Sport, aber billiger als das Fitness-Zentrum. A New Man (2000)
But it's a very exclusive gym, okay?Aber das Fitnesscenter ist sehr exklusiv, ok? Valentine (2001)
- This is Fitzgerald?War das Fitzgerald? The Curse of the Jade Scorpion (2001)
The witness at Melissa's gym saw them leaving together.Der Zeuge in Melissas Fitnesszentrum hat sie zusammen gehen sehen. Two Days of Blood (2002)
Spin class is starting.Das Fitnesstraining fängt an. Latter Days (2003)
The gym is on the sixth floor.Das Fitnessstudio ist im sechsten Stock. Remnants (2003)
Look, the rec center down the hall Is open till 10:00, all right?Hör zu, das Fitness-Studio die Straße runter, ist bis 22 Uhr offen! Precedent Nixin' (2004)
Last seen approximately 9pm, April 6th, 2003, leaving the Cardio Deluxe Gym on K Street.zuletzt gesehen um ungefähr 21.00 Uhr, 6. April 2003, als sie das Fitnessstudio an der K Street verliess. Pilot (2005)
Vince, if you don't mind, as much as I'd like to see Li Lei sweating, I gotta pass on the gym.Vince, wenn es dir nichts ausmacht, so sehr ich auch Li Lei schwitzen sehen will, ich muss das Fitnessstudio ausfallen lassen. Chinatown (2005)
It's been sucking in heat. That should keep it fit to launch.Naja, sie hat jede Wärme aufgesaugt, die sie finden konnte, hoffentlich hat sie das fit genug gehalten, um zu starten. Fear Her (2006)
Fitzhugh-curt is syndromefor her belly pain, costochondritis and bladder infection for his chest and abdominal pain.Das Fitzhugh-Curtis Syndrom als Grund für Ihre Bauchschmerzen, Costochondritis und eine Blaseninfektion als Grund für die Brust und die Unterleibsschmerzen. Fools for Love (2006)
The gym.- Das Fitnessstudio. The Gringos (2006)
So I took Darnell's advice and went to the gym Wendy worked at to keep an eye on her.Also nahm ich Darnell's Rat an und ging in das Fitness-Studio, in dem Wendy arbeitete, und passte auf sie auf. Mailbox (2006)
The Rodeo Boy.- Das Fitnessgerät. Still Walking (2008)
We should've given him the Rodeo Boy. You're right.Wir sollten ihm das Fitnessgerät geben. Still Walking (2008)
Five years and two kids And no Time for facials or the gym.Fünf Jahre und zwei Kinder und keine Zeit für Gesichtbehandlungen oder das Fitnessstudio. You're Gonna Love Tomorrow (2008)
I hear the gym is a popular meeting place.Ich habe gehört, dass das Fitnessstudio ein gängiger Ort zum Treffen ist. A Vision's Just a Vision (2008)
Fuck the gym.Scheiß auf das Fitnessstudio. Unlike a Virgin (2008)
Howard is selling the gym, Howard verkauft das Fitnessstudio. Whatever Works (2009)
Are they Fitzgerald's guys?Sind das Fitzgeralds Männer? Knight and Day (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as fitNone of the meat was fit to eat.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Er ist gesund wie ein Fisch im Wasser.He's as fit as a fiddle. [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top