ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artist

AA1 R T AH0 S T   
102 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artist-, *artist*
English-Thai: Longdo Dictionary
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artist[N] คนที่เจ้าเล่ห์ (คำสแลง), Syn. sharper, crook
artist[N] นักแสดง, Syn. performer, entertainer, actor, actress
artist[N] ผู้ที่มีทักษะ, See also: ผู้มีฝีมือ, Syn. adept, expert, master
artist[N] ศิลปิน, See also: ช่างเขียน, จิตรกร, Syn. creator, performing artist
artistic[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะ, Syn. aesthetic, decorative
artistic[ADJ] มีรสนิยม, Syn. inventive, artful
artistic[ADJ] มีศิลปะ
artistry[N] ความสามารถในทางศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artist(อาร์'ทิสทฺ) n. นักศิลปะ, จิตรกร,นักแสดง,ผู้เชี่ยวชาญ, ช่างฝีมือ (artificer, adept)
artiste(อาร์ทีสทฺ') n. นักศิลปะ (โดยเฉพาะนักแสดง), Syn. artist)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
artistry(อาร์'ทิสทรี) n. ลักษณะศิลปะ,คุณภาพของศิลปะ,ผลของศิลปะ,ศิลปะกรรม
chartist(ชาร์'ทิสทฺ) n. ผู้เชียวชาญด้านตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหุ้น
gyp artistร้านค้าขายที่เรียกราคาสินค้าแพง

English-Thai: Nontri Dictionary
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
artistic(adj) งดงาม,วิจิตร,เกี่ยวกับศิลปะ
artistry(n) งานศิลป์,ศิลปกรรม,วิจิตรศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artistศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Artist's Congressสภาศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artist's proofภาพพิสูจน์ของศิลปิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic anatomyกายวิภาคทางศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artistic workงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artistic performanceงานศิลปะการแสดง [TU Subject Heading]
Artistsศิลปิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What this is, is a sketch artist from the Los Angeles Police Department.แค่จิตรกรสเก๊ตช์ภาพค่ะ จากกรมตำรวจแอลเอ Oh, God! (1977)
A friend and benefactress of artists everywhere.เป็นทั้งเพื่อนและผู้อุปการะช่วยเหลือ พวกศิลปินทั่วไปหมด. Suspiria (1977)
they're a couple of absolutely self-involved bullshit artists who got caught cheating on a departmental exam.- ดูไปทำซากอะไร? พวกเขาเข้าคู่กันได้อย่างไม่น่าเชื่อ ช่วยกันโกงการสอบ โดยไม่ต้้องเตี๊ยมกันมาก่อน Spies Like Us (1985)
All artists must fall in love with their creations, but you seem so special.ศิลปินทุกคนต้องตกหลุมรักงานของตัวเอง แต่ว่าคุณช่างพิเศษจริง ๆ Mannequin (1987)
I would as soon destroy a stained-glass window as an artist like yourself.เมื่อเร็วๆนี้ ข้าเพิ่งทำลายหน้าต่างโมเสก... ที่เป็นดั่งศิลปินเหมือนกับเจ้า The Princess Bride (1987)
We've heard five smashing songs and the names of the artists who created them.5 เพลงที่เข้ารอบกับชื่อผู้แต่ง The Bodyguard (1992)
So, what are you, an artist or something?คิดว่าตัวเองเป็นจิตรกรงั้นหรือ Titanic (1997)
Don't artists need good light?จิตรกรต้องการแสงนี่ Titanic (1997)
How did it happen to him? An artist who could not be denied.มันเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างไร ศิลปิน ผู้ไม่เคยถูกปฏิเสธ The Red Violin (1998)
Don't you think the greatest game artist ought to be punished for the most effective deforming of reality?คุณไม่คิดเหรอว่าศิลปินเกม ผู้ยิ่งใหญ่ควรถูกลงทัณฑ์ สำหรับผลกระทบต่อ รูปแบบที่บดเบี้ยวต่อความเป็นจริง eXistenZ (1999)
Ryu, a Japanese martial artist who defeated Sagat, the Muay Thai Emperor...ริว นักสู้ชาวญี่ปุ่น ผู้บล้มสกัด ราชาแห่งมวยไทย Street Fighter Alpha (1999)
What's more, it looks like Sadler's gathering together martial artists from around the world in one of his labs.แล้วก็นะ ดูเหมือนว่า แซดเลอร์ กำลังรวบรวมนักสู้... ...จากทั่วโลก ไว้ที่ห้องทดลองของเขาน่ะ Street Fighter Alpha (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artistActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
artistA favorite resort of artists.
artistAn architect should not pretend to be an artist.
artistAn artist must have an eye for color.
artistArtists are highly respected in France.
artistAs the artist grows older his paintings many alter.
artistAs the artist grows older his paintings may alter.
artistEvery man can't be an artist.
artistFor many years I thought that it was beauty alone that gave significance to life and that only purpose that could be assigned to the generations that succeed one another on the face of this crowded earth was to produce now and then an artist.
artistHe boasts himself an artist.
artistHe cannot be an artist.
artistHe fancies himself as an artist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปิน[N] artist, Syn. นักแสดง, Count unit: คน
ศิลปการ[N] craftsmanship, See also: artistry, Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
ช่างเขียน[N] artist, See also: painter, Syn. จิตรกร, Example: ทุกคนในครอบครัวนี้มีอาชีพเป็นช่างเขียน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เขียนภาพ
จิตรกร[N] painter, See also: artist, creator of art, Syn. ช่างวาดเขียน, ช่างวาดภาพ, Example: ด้วยเหตุที่จิตรกรเป็นคนพื้นบ้านที่จังหวัดนครปฐมจึงได้พบเห็นบรรยากาศอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก, Count unit: คน
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง
ศิลปิน[N] artist, See also: vocalist, singer, Example: อาร์เอสต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลงานของศิลปินอยู่ตลอดเวลาเพราะเพลงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเร็วมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีศิลปะในการแสดงออก โดยมากเกี่ยวกับเรื่องร้องรำทำเพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียน[n.] (chang khīen) EN: artist ; painter   FR: artiste peintre [m]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker   FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
เกี่ยวกับศิลปะ[adj.] (kīokap sinlapa) EN: artistic   FR: artistique
มีรสนิยม[adj.] (mī rotniyom) EN: artistic   FR: artistique
มีศิลปะ[adj.] (mī sinlapa) EN: artistic ; artful ; skillful   FR: artistique
นักศิลปะ[n.] (nak sinlapa) EN: artist   FR: artiste [m, f]
นางแบบ [n.] (nāngbaēp) EN: model ; artist's model ; mannequin   FR: modèle [m] ; mannequin [m]
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; gorgeous   FR: joli ; pittoresque
แผนกศิลปะ[n. exp.] (phanaēk sinlapa) EN: artistic domain   FR: domaine artistique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTIST AA1 R T AH0 S T
ARTIST AA1 R T IH0 S T
ARTISTS AA1 R T IH0 S T S
ARTIST'S AA1 R T AH0 S T S
ARTIST'S AA1 R T IH0 S T S
ARTISTIC AA0 R T IH1 S T IH0 K
ARTISTRY AA1 R T IH0 S T R IY0
ARTISTS' AA1 R T IH0 S T S
ARTISTICALLY AA0 R T IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artist (n) ˈaːtɪst (aa1 t i s t)
artiste (n) ˈaːtˈiːst (aa1 t ii1 s t)
artists (n) ˈaːtɪsts (aa1 t i s t s)
artistes (n) ˈaːtˈiːsts (aa1 t ii1 s t s)
artistic (j) ˈaːtˈɪstɪk (aa1 t i1 s t i k)
artistry (n) ˈaːtɪstriː (aa1 t i s t r ii)
artistically (a) ˈaːtˈɪstɪkliː (aa1 t i1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist, #5,760 [Add to Longdo]
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] artistic mood or conception; creative concept, #11,827 [Add to Longdo]
画室[huà shì, ㄏㄨㄚˋ ㄕˋ, / ] artist's studio; atelier, #33,705 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artist {m} | Artisten {pl}artist | artists [Add to Longdo]
Künstler {m}; Künstlerin {f} | Künstler {pl}; Künstlerinnen {pl}artist | artists [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
アーチステック[, a-chisutekku] (adj-no) artistic [Add to Longdo]
アーティスティック[, a-teisuteikku] (adj-f) artistic [Add to Longdo]
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression [Add to Longdo]
アーティスト(P);アーチスト(P)[, a-teisuto (P); a-chisuto (P)] (n) artist; musician; (P) [Add to Longdo]
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P) [Add to Longdo]
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre [Add to Longdo]
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
ギャラ[, gyara] (n) (1) (abbr) (See ギャラティー) guarantee; (2) fee paid to performing artists; (P) [Add to Longdo]
クロッキー帳[クロッキーちょう, kurokki-chou] (n) (See クロッキー) (artist's) sketch pad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artist \Art"ist\, n. [F. artiste, LL. artista, fr. L. ars. See
   {Art}, n., and cf. {Artiste}.]
   1. One who practices some mechanic art or craft; an artisan.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       How to build ships, and dreadful ordnance cast,
       Instruct the articles and reward their. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. One who professes and practices an art in which science
    and taste preside over the manual execution.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term is particularly applied to painters,
      sculptors, musicians, engravers, and architects.
      --Elmes.
      [1913 Webster]
 
   3. One who shows trained skill or rare taste in any manual
    art or occupation. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. An artful person; a schemer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Artisan. See {Artisan}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artist
   n 1: a person whose creative work shows sensitivity and
      imagination [syn: {artist}, {creative person}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 artist
  artist

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Artist /artist/ 
  artist

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 artist
  artist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top