ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archiepiscopal

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archiepiscopal-, *archiepiscopal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archiepiscopal(อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archiepiscopal \Ar`chi*e*pis"co*pal\, a. [Pref. archi- +
     episcopal.]
     Of or pertaining to an archbishop; as, Canterbury is an
     archiepiscopal see.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  archiepiscopal
      adj 1: of or associated with an archbishop; "an archiepiscopal
             see" [syn: {archiepiscopal}, {archepiscopal}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

archiepiscopal

 


  

 
archiepiscopal
  • (อาร์ดิอีพิส'โคพัล) adj. เกี่ยวกับ archdeacon. -archiepiscopality n. -archiepiscopate n. [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top