ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arboreous

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arboreous-, *arboreous*, arboreou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreous(อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arboreousทรงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arboreous \Ar*bo"re*ous\, a. [L. arboreous, fr. arbor tree.]
   1. Having the form, constitution, or habits, of a proper
    tree, in distinction from a shrub. --Loudon.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to, or growing on, trees; as, arboreous moss.
    --Quincy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arboreous
   adj 1: inhabiting or frequenting trees; "arboreal apes" [syn:
       {arboreal}, {arboreous}, {tree-living}] [ant:
       {nonarboreal}]
   2: abounding in trees; "an arboreous landscape"; "violets in
     woodsy shady spots"; "a woody area near the highway" [syn:
     {arboraceous}, {arboreous}, {woodsy}, {woody}]
   3: resembling a tree in form and branching structure;
     "arborescent coral found off the coast of Bermuda";
     "dendriform sponges" [syn: {arboreal}, {arboreous},
     {arborescent}, {arboresque}, {arboriform}, {dendriform},
     {dendroid}, {dendroidal}, {treelike}, {tree-shaped}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

arboreous

 


  

 
arboreous
 • (อาร์บอ'เรียส) adj. ปกคลุมไปด้วยต้นไม้,คล้ายต้นไม้ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top