ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apres-ski

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apres-ski-, *apres-ski*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I love to apres-ski.แต่ฉันชอบเวลาสังสรรค์ หลังเล่นสกีนี่นา Dangerous Territory (2013)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 apres-ski \a`pres-ski"\, apres-ski
 \a`pr[`e]s-ski"\([.a]`pr[=a]*sk[=e]"), adj.
   1. concerned with or designed for use after skiing; occurring
    after a day of skiing; as, apres-ski wear; an apres-ski
    party.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 apres-ski \a`pres-ski"\ ([.a]`pr[=a]*sk[=e]"), n.
   1. the time after skiing.
    [PJC]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

apres -ski ( S K IY1)

 


  

 
ski
 • กระดานสกี[Lex2]
 • เคลื่อนไปด้วยสกี[Lex2]
 • (สคี) n.แคร่เลื่อนยาวติดกับรองเท้าใช้เดินและไถลบนหิมะ,แคร่บนน้ำ,กระดานสกีน้ำ vi.,vt. เดินทางด้วยแคร่เลื่อนดังกล่าว,เลื่อนบนหิมะหรือน้ำ,แล่นบนหิมะหรือน้ำ pl. skis,ski ###SW. skiable adj. skier (สคี'เออะ) n. [Hope]
 • (n) การเล่นสกี,กระดาษสี [Nontri]
 • (vi) เล่นสกี [Nontri]
 • /S K IY1/ [CMU]
 • (v) /sk'iː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top