ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appui

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appui-, *appui*
Possible hiragana form: あっぷい
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appui(แอพิว') n., Fr. หนุน, สนับสนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Appui

‖n. [ F., fr. L. ad + podium foothold, Gr. &unr_;, dim. of &unr_;, &unr_;, foot. ] 1. A support or supporter; a stay; a prop. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

If a vine be to climb trees that are of any great height, there would be stays and appuies set to it. Holland. [ 1913 Webster ]

2. (Man.) The mutual bearing or support of the hand of the rider and the mouth of the horse through the bit and bridle. [ Webster 1913 Suppl. ]


Point d'appui [ F., a point of support. ] (Mil.) (a) A given point or body, upon which troops are formed, or by which are marched in line or column. (b) An advantageous defensive support, as a castle, morass, wood, declivity, etc. (c) any point of support or basis of operations, as a rallying point.
[ 1913 Webster +Webster 1913 Suppl. ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スナップイン[sunappuin] (n) { comp } snap-in [Add to Longdo]
スワップイン[suwappuin] (n) { comp } swapped in [Add to Longdo]
マークアップインフレ[ma-kuappuinfure] (n) markup inflation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top