ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

applicatory

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -applicatory-, *applicatory*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
applicatory(adj) ที่ใช้ประโยชน์ได้, Syn. practical, applicative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
applicatory(แอพ'พลิเคโทรี) adj. เหมาะมือเหมาะสำหรับการใช้, ปฏิบัติได้, Syn. practical

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Applicatory \Ap"pli*ca*to*ry\, a.
   Having the property of applying; applicative; practical. --
   n. That which applies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 applicatory
   adj 1: readily applicable or practical [syn: {applicative},
       {applicatory}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top