ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appal

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appal-, *appal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appal[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. dismay, shock, appall
appall[VT] ทำให้กลัว, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. dismay, shock, appall
appalling[ADJ] ซึ่งทำให้ตกใจ, Syn. shocking, horrifying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appal(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
appall(อะพอล') vt. ทำให้น่ากลัว,ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ -appalling adj.
appaloosa(แอพพะลู'ชา) n. ชื่อพันธุ์ม้าในอเมริกา (riding horses)

English-Thai: Nontri Dictionary
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Appalachiaเขตพื้นที่ชายทวีปแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Appalachian orogenyการก่อเทือกเขาแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Appalachian revolutionช่วงก่อเทือกเขาแอปพาเลเชีย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother mine... don't appal me when I'm high.พี่ชายของฉัน อย่ามายั่วฉันเวลาที่ฉันกำลังเมา His Last Vow (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appalI'm appalled. You leave me speechless.
appalIt constantly appalls me how stupid he can be.
appalI was appalled at the sight.
appalShe is an appalling cook.
appalThe destruction of the environment is appalling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลัวหัวหด[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: ลูกชายสุดรักสุดหวงเป็นเจ้านายน้อยที่บ่าวไพร่ต่างกลัวหัวหดกันทีเดียว, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่
กลัวลาน[V] horrify, See also: appall, terrify, be overwhelmed with fear, Syn. กลัวหัวหด, ขวัญหนีดีฝ่อ, Ant. กล้า, บ้าบิ่น, Example: พี่เลี้ยงเล่าเรื่องผีให้เด็กๆ ฟังจนกลัวลานกันไปหมด, Thai definition: กลัวจนตั้งสติไม่อยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
APPALL AH0 P AO1 L
APPALLS AH0 P AO1 L Z
APPALLED AH0 P AO1 L D
APPALLING AH0 P AO1 L IH0 NG
APPALACHIA AE2 P AH0 L AE1 CH IY0 AH0
APPALLINGLY AH0 P AO1 L IH0 NG L IY0
APPALACHIAN AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N
APPALACHIAN AE2 P AH0 L EY1 CH AH0 N
APPALACHIANS AE2 P AH0 L EY1 CH AH0 N Z
APPALACHIANS AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appal (v) ˈəpˈɔːl (@1 p oo1 l)
appals (v) ˈəpˈɔːlz (@1 p oo1 l z)
appalled (v) ˈəpˈɔːld (@1 p oo1 l d)
appalling (v) ˈəpˈɔːlɪŋ (@1 p oo1 l i ng)
appallingly (a) ˈəpˈɔːlɪŋliː (@1 p oo1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Appalachian Mountains in North America, #311,552 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]
酸鼻[さんび, sanbi] (adj-na,n) appalling; awful; extreme pain; deep sorrow [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appal
   v 1: strike with disgust or revulsion; "The scandalous behavior
      of this married woman shocked her friends" [syn: {shock},
      {offend}, {scandalize}, {scandalise}, {appal}, {appall},
      {outrage}]
   2: fill with apprehension or alarm; cause to be unpleasantly
     surprised; "I was horrified at the thought of being late for
     my interview"; "The news of the executions horrified us"
     [syn: {dismay}, {alarm}, {appal}, {appall}, {horrify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top