ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apo-

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apo, -apo-, *apo*
Possible hiragana form: あぽ-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capo(เค'โพ) n. ที่บีบตรึงสายกีตาร์, Syn. capotasto
gestapo(กัสทา'โพ) n. ตำรวจลับนาซี
vapo(u) rization,vapo (u) risation (เว'เพอะริเซ'เชิน,-ไรเซ'เชิน) n. การกลายเป็นไอ,การทำให้เป็นไอ,สถานะที่เป็นไอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anthropo apo ton patera toy.แอนโทรโป อาโป ตัน ปาเตรา ทอย Momentum Deferred (2009)
Einai kalytero anthropo apo ton patera toy.ไอนัย คาลิเทโร แอนโทรโป อาโป ตัน ปาเทอรา ทอย A New Day in the Old Town (2009)
Einai kalytero anthropo apo ton patera toy.ไอนาย คาลีเคโร แอนโทรโป อะโป ตัน บาโตรา ทอย A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apoAll you have to do is apologize for being late.
apoAnn apologized to her teacher for coming to school late.
apoA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
apoDon't apologize.
apoEven if you are not to blame, you should apologize.
apoHe apologized for having offended her.
apoHe apologized for his rudeness, but she wouldn't forgive him.
apoHe apologized for rudeness.
apoHe apologized to her for being late.
apoHe apologized to me for his rudeness.
apoHe apologized to me for stepping on my foot.
apoHe apologized to them for taking up their time.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apogäum {n}; Erdferne {f} [astron.]apogee [Add to Longdo]
Apokalypse {f} | Apokalypsen {pl}apocalypse | apocalypses [Add to Longdo]
Apologetik {f}apologetics [Add to Longdo]
Apostel {m}apostle [Add to Longdo]
Apostelbrief {m}epistle [Add to Longdo]
Apostelgeschichte {f}Acts of the Apostles [Add to Longdo]
Apostroph {m}apostrophe [Add to Longdo]
Apostroph {m}; Hochkomma {n}single quotation mark [Add to Longdo]
Apotheke {f} | Apotheken {pl}pharmacy | pharmacies [Add to Longdo]
Apotheke {f}drugstore [Am.] [Add to Longdo]
Apotheke {f}chemist's shop [Br.] [Add to Longdo]
Apotheke {f}; Arzneiausgabe {f} | Apotheken {pl}dispensary | dispensaries [Add to Longdo]
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]
Apotheose {f}; Vergöttlichung {f}apotheosis [Add to Longdo]
apodiktisch; unwiderleglich {adj}apodictic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment [Add to Longdo]
ゲシュタポ[, geshutapo] (n) Gestapo (ger [Add to Longdo]
タポタポ[, tapotapo] (n) sound like tapping a soft belly [Add to Longdo]
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
パワーポイント;パワポ[, pawa-pointo ; pawapo] (n) Microsoft PowerPoint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apo \Ap"o\ [Gr. ?. See {Ab-}.]
   A prefix from a Greek preposition. It usually signifies from,
   away from, off, or asunder, separate; as, in apocope (a
   cutting off), apostate, apostle (one sent away), apocarpous.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 APO
     Advanced Planner and Optimizer (SAP, SCM)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top