ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anzahlen

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anzahlen-, *anzahlen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา anzahlen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *anzahlen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That means we've got 400 quid. We've still got enough for a down payment.Dann können wir die Farm anzahlenThe Sundowners (1960)
You can buy fishing gear... make a payment on a new car... maybe even a color TV.Du kannst Angelzeug kaufen, einen Farbfernseher und ein Auto anzahlenBreakout (1975)
What did you say the down payment was here?Sag mal, wieviel müssen wir hier anzahlenSomeone to Watch Over Me (1987)
Pay up!Anzahlen, Jungs. Last Exit to Brooklyn (1989)
Today we take delivery of cash from Van Zant then I drop our deposit on Kelso for this bank.Heute müssen wir das Geld von Van Zant übernehmen, danach muss ich bei Kelso für die Bank anzahlenHeat (1995)
-Got to pay down my credit cards.- Muss meine Kreditkarten anzahlenThe Target (2002)
It was going towards a down payment on a safer car.Davon wollte ich zum Beispiel ein Auto anzahlenAn Affair to Remember (2003)
I can give you a deposit now.Ich kann sofort anzahlenAlive! (2009)
They are willing to pay a deposit 30 percent.Sie wollen 30 % anzahlenBunohan: Return to Murder (2011)
They're the last. If you want them, you must pay a deposit.Es sind die letzten, Sie können sie anzahlenNow or Never (2014)
Ray here put a down payment on a yacht, told your girl he'd show her the world.Ray hier will eine Yacht anzahlen, er sagte Ihrem Mädchen, dass er ihr die Welt zeigen will. Death Benefit (2014)

German-Thai: Longdo Dictionary
anzahlen(vt) |zahlte an, hat angezahlt| จ่ายส่วนหนึ่งของราคาเต็มของสินค้า ก่อนที่จะจ่ายทั้งหมด เช่น Sabrina mußte für ihr Auto 2500 Euro anzahlen. = ซาบรีน่า ได้จ่ายไปก่อน 2500 ยูโร สำหรับรถของเธอ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anzahlen | anzahlend | angezahltto pay on account | paying on account | paid on account [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  anzahlen /antsaːlən/
   to pay on account

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top