ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipathetic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipathetic-, *antipathetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipathetic(adj) ที่ตรงกันข้าม, See also: ที่แย้งกัน, Syn. antipathetical, contrary, adverse, Ant. agreeable
antipathetical(adj) ที่ตรงกันข้าม, See also: ที่แย้งกัน, Syn. antipathetic, contrary, adverse, Ant. agreeable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antipathetic (j) ˌæntɪpəθˈɛtɪk (a2 n t i p @ th e1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipathetic \An`ti*pa*thet"ic\, Antipathetical
 \An`ti*pa*thet"ic*al\, a.
   Having a natural contrariety, or constitutional aversion, to
   a thing; characterized by antipathy; -- often followed by to.
   --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipathetic
   adj 1: (usually followed by `to') strongly opposed;
       "antipathetic to new ideas"; "averse to taking risks";
       "loath to go on such short notice"; "clearly indisposed
       to grant their request" [syn: {antipathetic},
       {antipathetical}, {averse(p)}, {indisposed(p)},
       {loath(p)}, {loth(p)}]
   2: characterized by antagonism or antipathy; "slaves
     antagonistic to their masters"; "antipathetic factions within
     the party" [syn: {antagonistic}, {antipathetic},
     {antipathetical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top