ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anastatic

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anastatic-, *anastatic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anastaticยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restorative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 anastatic \an`a*stat"ic\ ([a^]n"[.a]*st[asl]t"[i^]k), a. [Gr.
   'ana` up + ista`nai to make to stand: cf. statiko`s causing
   to stand.]
   Pertaining to a process or a style of printing from
   characters in relief on zinc plates.
   [1913 Webster]
 
   Note: In this process the letterpress, engraving, or design
      of any kind is transferred to a zinc plate; the parts
      not covered with ink are eaten out, leaving a facsimile
      in relief to be printed from.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

anastatic

 


  

 
anastatic
 • (แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top