ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amerikanisch

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amerikanisch-, *amerikanisch*
German-Thai: Longdo Dictionary
amerikanisch(adj) ของหรือที่เกี่ยวข้องกับอเมริกา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amerikanischer Goldregenpfeifer {m} [ornith.]American Golden-Plover (Pluvialis dominica) [Add to Longdo]
Amerikanische Krickente {f} [ornith.]Green-winged Teal (Anas carolinensis) [Add to Longdo]
Amerikanische Silbermöwe {f} [ornith.]American Herring Gull (Larus smithsonianus) [Add to Longdo]
Amerikanischer Schlangenhalsvogel {m} [ornith.]American Darter [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Amerikanisches Bläßhuhn {n} [ornith.]American Coot [Add to Longdo]
Amerikanischer Sandregenpfeifer {m} [ornith.]Semi-palmated Plover [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Amerikanischer Scherenschnabel {m} [ornith.]Black Skimmer [Add to Longdo]
Amerikanisch-Samoa [geogr.]American Samoa (as) [Add to Longdo]
amerikanisch {adj}American [Add to Longdo]
amerikanischer AutomobilclubAAA : American Automobile Association [Am.] [Add to Longdo]
Amerikanische RundfunkgesellschaftABC : American Broadcast Company [Add to Longdo]
Amerikanisches NormungsorganisationANSI : American National Standards Institute [Add to Longdo]
Amerikanische StandardisierungsvereinigungASA : American Standards Association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  amerikanisch /ameːriːkaːniʃ/
   American

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top