ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alkane

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alkane-, *alkane*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alkane(แอล' เคน) n. สมาชิกในอนุกรม alkane series
alkanet(แอล' คะเนท) n. พืชจำพวก Alkanna tinctoria รากของมันใช้เป็นสีย้อมสีแดง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
alkaneแอลเคน, สารอินทรีย์ประเภทอิ่มตัวพันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนเป็นพันธะเดี่ยวทั้งสิ้น สูตรเคมีทั่วไปคือ  CnH2n+2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alkanesสารอัลเคน [การแพทย์]
Alkanes, Branchedอัลเคนที่มีแขนง [การแพทย์]
Alkanes, Symmetricalอัลเคนโมเลกุลสมมาตร [การแพทย์]
Alkanes, Unsymmetricalอัลเคนที่มีโมเลกุลไม่สมมาตร [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลเคน[alkhēn] (n) EN: alkane  FR: alcane [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALKANES AE1 L K EY2 N Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] alkane, #27,878 [Add to Longdo]
烷烃[wán tīng, ㄨㄢˊ ㄊㄧㄥ, / ] alkane, #90,863 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルカン[arukan] (n) alkane [Add to Longdo]
メタン系炭化水素[メタンけいたんかすいそ, metan keitankasuiso] (n) (obsc) (See アルカン) alkane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 alkane \alkane\ n. (Chem.)
   a non-aromatic saturated acyclic hydrocarbon with the general
   formula {CnH(2n+2)}. A member of the {alkane series}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alkane
   n 1: a series of non-aromatic saturated hydrocarbons with the
      general formula CnH(2n+2) [syn: {methane series}, {alkane
      series}, {alkane}, {paraffin series}, {paraffin}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top