ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alif

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alif-, *alif*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alif(อา' ลิฟ) n. พยัญชนะอาหรับตัวแรก
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj., n.
disqualificationn. การตัดสิทธิ, ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ, สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ
disqualifyvt. ตัดสิทธิ, ทำให้ไม่เหมาะสม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
palifrey(พอล'ริฟรี่) n. ม้าที่สวมอานม้า
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ความเหมาะสม, ข้อจำกัด, ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิเหมาะสม, มีสิทธิ, มีข้อแม้, มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able, capable
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ, เรียกชื่อ, ปรับตัว, พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์, ตัดสิทธิ์, ห้าม, ทำให้ขาดคุณสมบัติ
qualification(n) คุณสมบัติ, คุณวุฒิ, ข้อจำกัด, ข้อแม้, ใบสุทธิ, ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ, มีเงื่อนไข, มีสิทธิ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ, มีคุณวุฒิ, มีความเหมาะสม
qualify(vt) ปรับตัว, แก้ไข, ทำให้เหมาะสม, ทำให้มีคุณสมบัติ
unqualified(adj) ไม่สันทัด, ไม่มีวุฒิพอ, ไม่เหมาะสม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
แคลิฟอร์เนีย[khaēlifønīa] (n, prop) EN: California  FR: Californie [ f ]
แคลิฟอร์เนียม[khaēlifønīem] (n) EN: californium  FR: californium [ m ]
คุณสมบัติ[khunnasombat] (n) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait  FR: qualité [ f ] ; propriété [ f ] ; caractéristique [ f ] ; trait [ m ]
คุณวุฒิ[khunnawut] (n) EN: qualification ; competence ; ability  FR: qualification [ f ] ; capacité [ f ]
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย[monlarat khaēlifønīa] (n, prop) EN: State of California  FR: État de Californie
นั่งคร่อม[nang khrǿm] (v, exp) EN: sit astride  FR: s'asseoir à califourchon
นมตำเลีย[nomtamlīa] EN: Hoya ovalifolia W. & A.
ภูมิ[phūm] (n) EN: status ; level ; qualifications ; grade  FR: classe [ f ]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang] (xp) EN: elector ; qualified voter ; constituent  FR: électeur [ m ] ; électrice [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALIFF AE1 L IH0 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
たる[taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり, たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
カリフォルニア[kariforunia] (n) California; (P) [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]
カリフォルニアロール[kariforuniaro-ru] (n) California roll [Add to Longdo]
カリホルニウム[karihoruniumu] (n) californium (Cf) [Add to Longdo]
カルフォルニア[karuforunia] (n) California [Add to Longdo]
カルローズ[karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top