ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algol

AE1 L G AA0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -algol-, *algol*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algology(แอลกอล' โลจี) n. พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับ algae. -algological adj. -algologist n. (botany dealing with algae)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ALGOL (ALgorithmic Language)(ภาษา)อัลกอล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Algolagniaพวกชอบทรมาน [การแพทย์]
Algologyวิทยาสาหร่าย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Algologyวิทยาสาหร่าย [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลกอล[Alkøl = Ankøn] (n, prop) EN: Algol  FR: Algol [ m ]
ภาษาอัลกอล[phāsā Alkøl] (n, prop) EN: Algol language  FR: Langage Algol [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALGOL AE1 L G AA0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルゴル[arugoru] (n) (1) { comp } Algol (algorithmic language); (2) Algol (beta perseus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴル[あるごる, arugoru] ALGOL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Algol \Al"gol\, n. [Ar. al-gh[=u]l destruction, calamity, fr.
   gh[=a]la to take suddenly, destroy.] (Astron.)
   A fixed star, in Medusa's head, in the constellation Perseus,
   remarkable for its periodic variation in brightness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Algol
   n 1: the second brightest star in Perseus; the first known
      eclipsing binary
   2: (from a combination of ALGOrithmic and Language); a
     programming language used to express computer programs as
     algorithms

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ALGOL
     ALGOrithmic Language
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top