ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

algo-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: algo, -algo-, *algo*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we put the other 25 through search algorithms.ดังนั้นเราจึงนำอื่น ๆ 25 ผ่าน ขั้นตอนวิธีการค้นหา Contact (1997)
Superstring theory, chaos math, advanced algorithms.เป็นทฤษฎีที่ล้ำลึกเกี่ยวกับตัวเลข และการแก้สูตรคณิตศาสตร์ Good Will Hunting (1997)
I thought he had. But the algorithm...อย่าบอกนะว่า เขาเข้ารหัสไว้ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
They said they were a software firm that had developed some kind of a new algorithm and they just wanted to see if it could be cracked.พวกมันบอกว่าเป็นบริษัทซอฟแวร์ / และกำลังพัฒนา อะไรใหม่ๆ และพวกมันแค่ต้องการรู้ว่า / ระบบนั่นมันถูกเจาะได้รึเปล่า Live Free or Die Hard (2007)
I know dude, you wrote a mutating algorithm security code that's probably being used right now by Thomas Gabriel.ฉันรู้นายเขียนโปรแกรมรหัสรักษาความปลอดภัย ตอนนี้โทมัส กาบรีล ก็คงใช้มันอยู่ Live Free or Die Hard (2007)
My algorithm.โปรแกรมฉันนี Live Free or Die Hard (2007)
Graduated from the Air Force Academy at 21, with an advanced degree in parallel algorithms and quantum electronics.จบโรงเรียนนายเรืออากาศ ตอนอายุ 21 ด้วยปริญญาขั้นสูง ในสาขาอัลกอลิทึม กับ ควอนตัม อิเลกทรอนิกส์ Eagle Eye (2008)
I've never seen algorithms this complex.ไม่เคยเห็นระบบงานแบบนี้เลย มันซับซ้อนมาก Knight Rider (2008)
And not one of our computers has been able to figure out the algorithm.และไม่มีใครในนักคอมพิวเตอร์เราสามารถแก้ชุดคำสั่งได้ Odyssey (2008)
Signs of livor mortis, algor mortis, rigor mortis, in the percede external wounds.มีหลักฐานว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสารเคมีในร่างกายทำให้เสียชีวิต ก่อนที่จะเกิดบาดแผลภายนอก Pathology (2008)
probably using facial recognition algorithms.อาจจะกำลังใช้โปรแกรมในการจำใบหน้า Chapter Five 'Exposed' (2009)
The designer of this algorithm built a backdoor into his code.คนสร้างโค้ดนี้ สร้างช่องทางซ่อนเอาไว้ในรหัส Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Algophobie {f}; Angst vor Schmerzalgophobia [Add to Longdo]
Algorithmus {m} | Algorithmen {pl}algorithm | algorithms [Add to Longdo]
algorithmischalgorithmic [Add to Longdo]
algorithmisch {adv}algorithmically [Add to Longdo]
algorithmische Programmiersprache {f}algorithmic language [Add to Longdo]
algorithmisierento algorithmize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  algo
   anything; something

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  algo
   anything; something(io)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top