Search result for

aie

(92 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aie-, *aie*
Possible hiragana form: あいえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
We're getting shanghaied to Ohio.เราจะถูกถีบส่งไปโอไฮโอ้ Public Enemies (2009)
"and i've sacrificed everything only to be shanghaiedฉันเสียสละทุกอย่าง เพื่อจะมาเป็นโค้ชทีมเชียร์ Vitamin D (2009)
Hold on. The Blue Key is sweetness and gaiety, huh?เดี๋ยวก่อน กุญแจน้ำเงินคือความหวานและความสนุกสนาน ? Astro Boy (2009)
Ohh... What kind of jaies do you think new girl wears?เด็กใหม่จะใส่ชุดนอนแบบไหนนะ? The Jenna Thing (2010)
Aie-aie. Here come the other people.เพื่อนใครมาแน่ะ Wild Bill (2011)
Egyptian faience...เครื่องเคลือบดินเผาอียิปต์ On the Fence (2011)
Her MedicAIert bracelet got us an ID.กำไลข้อมือผู้ป่วยของเธอ มีชื่อติดอยู่ Once Upon a Crime (2012)
Maybe find some daguerreotypes, some forgotten Vivian Maier photographs.บางทีเราอาจเจอพวกสแตมป์เก่าๆ ของที่ถูกลืมของวิเวียน เมเออร์ รูปภาพ Identity Crisis (2012)
Shanghaied!ฉ้อโกง! Checking In (2015)
- I know. - It's not my fault I got shanghaied.ทำไงได้ล่ะ ผมหลงเชื่อคนผิด La La Land (2016)
You didn't get shanghaied. You got ripped off!ไม่ใช่หลงเชื่อคนผิด แกโดนโกง La La Land (2016)
(Maier):(Maier): Streif: One Hell of a Ride (2014)
Gaiety!รื่นเริงไว้ ! Cinema Paradiso (1988)
LegaIeagIe, thank you."เซียนกฎหมาย" ขอบคุณ Bringing Down the House (2003)
He shanghaied you into service, eh?มันหลอกนายลงเรือ ให้รับใช้มัน .. น่ะสิ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
AboIenese maIenara and muIitini pizzaแอ๊บบอนเลนเน็ต มานลินนารา และ มัลลิตินี่ พิซซ่า Namastey London (2007)
She claims it's a political statement against maIe-dominated sexual hypocrisy.เธอเรียกร้องสิทธิ์ เพื่อจะจัดการผู้ชาย It's a Wonderful Lie (2008)
You ever seen 'The Hustler'?Kennst du 'Haie der Großstadt'? The Wanderers (1979)
The sharks must be not hungry this year.Sogar Haie sind manchmal satt. Pirates of the 20th Century (1980)
To you, Brindavoine, and to you, La Merluche belongs the duty of washing the glasses and of giving to drink but only when people are thirsty and not according to the custom of certain impertinent lackeys, who urge them to drink.Brind'avoine und Merluche: Ihr schwenkt die Gläser und schenkt bei Tisch ein, aber nur, wenn einer Durst hat. Nicht, wie manche Lakaien es machen, die die Gäste zum Trinken auffordern, wenn sie gar nicht daran dachten. The Miser (1980)
Simply amateurs.Sie sind eben Laien. The Conductor (1980)
Have you seen my wallet?Hast du mein Portemonnaie gesehen? Atlantic City (1980)
I can't find my wallet.Ich kann mein Portemonnaie nicht finden. Atlantic City (1980)
- Relax. Well, at least you got your wallet back.Zumindest hast du dein Portemonnaie wieder. Atlantic City (1980)
"I hate the unholy rabble!""Ich hasse vulgäre Laien!" The Lady Banker (1980)
Sharks.HaieThe Blue Lagoon (1980)
In English.Noch mal in Laiensprache. Cruising (1980)
I mean, I looked through my purse and everything. I mean, like... Let me just look again, okay?Ich hab im Portemonnaie nachgesehen. Foxes (1980)
Pride of the Paciferic and fadder to the shark, brodder to the piranicka, cousin to the killer whale and uncle to the octopussy.Stolz des Pazifikus und Vadder der Haie, Bruder der Piranikas, Cousin der Killerwale und Onkel des Krakerichs. Popeye (1980)
I'm awfully glad you asked me that, Lloyd because I just happen to have two twenties and two tens right here in my wallet.Ich bin froh, dass Sie mich das fragen, Lloyd gerade heute nämlich hab´ ich zwei frischgebügelte Zwanziger hier in meinem PortemonnaieThe Shining (1980)
I can't explain it in layman's language...Ach, ich bin nicht sicher, ob ich das Laien verständlich machen kann. Das ist... The Greasy Pole (1981)
Are there sharks in the area?Gibt es in der Gegend HaieAbsence of Malice (1981)
You might wanna go a little easy on the sharks.Vielleicht solltest du dir noch mal überlegen, ob du was von Haien schreibst. Absence of Malice (1981)
The sharks have them.Die Haie haben sie. For Your Eyes Only (1981)
Covers everything except sharks.Deckt alles, außer HaieGallipoli (1981)
Your purse. Put it in my hand, bitch.Gib mir dein Portemonnaie, Miststück. Nighthawks (1981)
The imperialists and their lackeys will be defeated.Die Imperialisten und ihre Lakaien sind besiegt worden. The Skin (1981)
Catholic Layman of the Year.Katholischer Laie des Jahres. True Confessions (1981)
That was when His Eminence asked our designee as Catholic Layman of the Year if he could help us out.Damals fragte Seine Eminenz unseren neuen katholischen Laien des Jahres, ob er uns aushelfen könnte. True Confessions (1981)
Gentlemen, the Catholic Layman of the Year, Jack Amsterdam.Gentlemen, der katholische Laie des Jahres: Jack Amsterdam. True Confessions (1981)
The lawyer, right? The Catholic Layman of the Year?Erst der Anwalt, dann der katholische Laie des Jahres... True Confessions (1981)
- Catholic Layman of the Year.- Katholischer Laie des Jahres. True Confessions (1981)
I'm turning you over to the sharks.Ich übergebe dich den Haien. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I should of let shark in.Ich hätte dich den Haien überlassen sollen. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
It's like feeding you to the sharks all over again, huh?Als würde man dich wieder den Haien zum Fraß vorwerfen. Who Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
For so wondrous is the blessing of the Grail that when it is revealed it shuns the eye of the uninitiated;So hehrer Art doch ist des Grales Segen, enthüllt muß er des Laien Auge fliehn; Lohengrin (1982)
I'm afraid the explanation is far too technical for you laymenEs ist schwer, das einem Laien zu erklären. Steele Trap (1982)
Hope you did not lose your valet ? No, the money is in my passport.Hast du dein Portemonnaie verloren? The Party 2 (1982)
Give him the money. That's very good.Gib ihm das Geld, er hat das größte PortemonnaieClass of 1984 (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aieHealth and gaiety foster beauty.
aieHer charm is compounded by her gaiety and kindness.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fayence {f}fayence; faience; glazed earthenware [Add to Longdo]
Festivität {f}; Vergnügung {f}gaiety [Add to Longdo]
Fröhlichkeit {f}; Ausgelassenheit {f}; Lustigkeit {f}gaiety; gayness [Add to Longdo]
Laie {m} | Laien {pl} | blutiger Laielayman; layperson | laymen | complete layman [Add to Longdo]
Laie {m}laity [Add to Longdo]
Lakai {m} | Lakaien {pl}flunkey; flunky | flunkeies; flunkies [Add to Longdo]
Lakai {m}; Lakaien {pl}footman [Add to Longdo]
Portemonnaie {n}; Geldbörse {f}portemonnaie [Add to Longdo]
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish [Add to Longdo]
laienhaft {adv}amateurishly [Add to Longdo]
laienhaftunaware [Add to Longdo]
laienhaftunprofessional [Add to Longdo]
laienhaft {adv}unprofessionally [Add to Longdo]
schanghaien [naut.] | schanghaiend | schanghait | schanghaiteto shanghai | shanghaiing | shanghais | shanghaied [Add to Longdo]
Malaienteesa [ornith.]Rufous-winged Buzzard [Add to Longdo]
Malaienadler {m} [ornith.]Indian Black Eagle [Add to Longdo]
Malaienbaumfalke {m} [ornith.]Oriental Hobby [Add to Longdo]
Malaienpfaufasan {m} [ornith.]Malay Peacock-Pheasant [Add to Longdo]
Malaienralle {f} [ornith.]Red-legged Crake [Add to Longdo]
Malaienregenpfeifer {m} [ornith.]Malaysian Sand Plover [Add to Longdo]
Malaienschnepfe {f} [ornith.]Rufous Woodcock [Add to Longdo]
Malaienuhu {m} [ornith.]Malay Eagle Owl [Add to Longdo]
Malaienkauz {m} [ornith.]Brown Wood Owl [Add to Longdo]
Malaienliest [ornith.]Chestnut-collared Kingfisher [Add to Longdo]
Malaienspint {m} [ornith.]Chestnut-headed Bee Eater [Add to Longdo]
Malaienhornvogel {m} [ornith.]Black Hornbill [Add to Longdo]
Malaienhoniganzeiger {m} [ornith.]Malay Honeyguide [Add to Longdo]
Malaienmausspecht {m} [ornith.]Rufous Piculet [Add to Longdo]
Malaienbülbül {m} [ornith.]Olive-brown Bulbul [Add to Longdo]
Malaienpfeifdrossel {f} [ornith.]Malayan Whistling Thrush [Add to Longdo]
Malaienalcippe {f} [ornith.]Mountain Fulvetta [Add to Longdo]
Malaienprinie {f} [ornith.]Brown Hill Prinia [Add to Longdo]
Malaienblauschnäpper {m} [ornith.]Malaysian Niltava [Add to Longdo]
Malaienfächerschwanz {m} [ornith.]Pied Fantail [Add to Longdo]
Malaiengirlitz {m} [ornith.]Malay Goldfinch [Add to Longdo]
Malaienstar {m} [ornith.]Philippine Glossy Starling [Add to Longdo]
Malaienbaumelster {f} [ornith.]Malaysian Tree Pie [Add to Longdo]
Hai {m} [zool.] | Haie {pl}shark | sharks [Add to Longdo]
Malaie {m}; Malaiin {f}Malay; Malayan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top