ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aegeus

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aegeus-, *aegeus*, aegeu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aegeus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aegeus*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegeus(อี' เจียส) n. ชื่อกษัตริย์ในกรุงเอเธนส์เป็นบิดาของ Theseus

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you really think King Daeso and Baegeuk will act exactly as you suspected?ท่านคิดจริง ๆ หรือว่ากษัตริย์แทโซ กับ แพกิอุก จะเป็นอย่างที่ท่านสงสัย The Kingdom of the Winds (2008)
Immediately summon Baegeuk and the chieftains.เรียกแพกิอุกและหัวหน้าเผ่ามาประชุม The Kingdom of the Winds (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
At the moment, he's completely ignoring Baegeuk, and practically ruling the place.เขาเมินเฉยต่อแบกิอุคและกฎของเมือง The Kingdom of the Winds (2008)
Not only the chieftains, but also Baegeuk... have been forced to follow his lead without any objection.ไม่เพียงหัวหน้าสภา ยังรวมถึงแบกิอุคด้วย ซึ่งคล้อยตามเขาโดยปราศจากการคัดค้าน The Kingdom of the Winds (2008)
Bring this sword to Baegeuk.นำดาบนี้ไปให้แพกิอุก The Kingdom of the Winds (2008)
Bestow this sword to Baegeuk, and tell him about its legacy.สละดาบนี้ให้แบกิอุค แล้วบอกว่าท่านได้รับสืบทอดมา The Kingdom of the Winds (2008)
How can you so easily give it to Baegeuk?ทำไมท่านถึงส่งให้แพกิอุกอย่างง่ายดายเช่นนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
This sword will drive a rift between Baegeuk and King Daeso.ดาบเล่มนี้จะผลักดันให้เกิดความแตกแยกระหว่างแพกิอุกและกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
You must give this sword to Baegeuk, and make sure... he will use it to contend with King Daeso's tyranny.เจ้าก็จะต้องให้ดาบเล่มนี้กับแพกิอุก, และทำให้เขาเชื่อซะ เขาจะใช้มันต่อสู้กับกษัตริย์แทโซ The Kingdom of the Winds (2008)
After that incident, the number of chieftains mistreating Baegeuk... is increasing by the day.หลังจากนั้น, ในจำนวนหัวหน้าเผ่านั้นเริ่มทำไม่ดีกับแพกิอุก... มันก็เพิ่มขึ้นเป็นรายวัน The Kingdom of the Winds (2008)
Why would you meet someone who plotted treason with Baegeuk?ทำไมท่านถึงจะไปพบคนที่ช่วยแพกิอุคก่อกบฎ The Kingdom of the Winds (2008)
What if he alerts Baegeuk about this?แล้วถ้าหาเขาบอกเรื่องนี้กับแพกิอุค? The Kingdom of the Winds (2008)
But if the Crown Prince stands here only waiting for them, who would ever muster the courage to turn their backs on Baegeuk?แต่ถ้าหากองค์รัชทายาท รอพวกเขาอยู่เพียงลำพัง ใครจะเป็นคนกล้าเข้าไปหาแพกิอุล The Kingdom of the Winds (2008)
So all that Baegeuk can give you are power and riches?แพกิอุคสามารถให้ท่านได้ทั้งหมดนี้อย่างนั้นรึ? The Kingdom of the Winds (2008)
Put the Black Shadows on emergency footing, and find Baegeuk.หน่วยเงาดำได้แอบเข้ามา, และหาแพกิอุก The Kingdom of the Winds (2008)
Seems like Baegeuk is trying something against you.ดูเหมือนว่าแพกิอู\ กำลังทำบางอย่างเพื่อต่อต้านท่าน The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk? !แพกิอู The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk can't do anything by himself.แพกิอูไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเอง The Kingdom of the Winds (2008)
If you are truly that concerned, just summon Baegeuk in the morning.ถ้าเจ้าพูดจริงข้ากังวลว่าแพกิอุกจะเรียกประชุมในตอนเช้า The Kingdom of the Winds (2008)
Where is Baegeuk?แพกิอูอยู่ที่ไหน The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk has infiltrated the palace.แพกิอุกได้แทรกซึมเข้ามาในพระราชวัง The Kingdom of the Winds (2008)
Baegeuk, you vile scalawag!แพกิอู, เจ้าคนชั่วช้า The Kingdom of the Winds (2008)
He says the alliance between Baegeuk and King Daeso was broken.เขาพูดว่าพันธมิตรระหว่าง\ แพกิอูและกษัตริย์เทโซถูกทำลายแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
- I am just fine. - Baegeuk knows where you are.ข้าสบายดี\ แพกิอูรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน The Kingdom of the Winds (2008)
Does Baegeuk really deserve that throne? !จริงหรือที่แพกิอุกจะได้ครองบัลลังค์? The Kingdom of the Winds (2008)
His Majesty went to the capital to meet Baegeuk first hand.เมื่อฝ่าบาทมาถึงเมืองหลวงก็จะพบแพกิอุคเป็นสิ่งแรก The Kingdom of the Winds (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top