ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventitious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventitious-, *adventitious*, adventitiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventitious(adj) ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental, Ant. inherent, intrinsic, basic

English-Thai: Nontri Dictionary
adventitious(adj) ผิดปกติ, ไม่สำคัญ, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious budตาพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious ideaพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventitious rootรากพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adventitious Soundเสียงหายใจที่ผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงแทรกซ้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which puts us in amazingly adventitious position.เราเลยได้เปรียบกว่าไง Zack and Miri Make a Porno (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventitious (j) ˌædvɛntˈɪʃəs (a2 d v e n t i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streulicht { n }adventitious light [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 adventitious \ad`ven*ti"tious\ ([a^]d`v[e^]n*t[i^]sh"[u^]s), a.
   [L. adventitius.]
   1. Added extrinsically; not essentially inherent.
 
   Syn: accidental; casual; incidental; additional;
     supervenient; foreign.
     [1913 Webster + PJC]
 
        To things of great dimensions, if we annex an
        adventitious idea of terror, they become without
        comparison greater.         --Burke.
     [1913 Webster]
 
   2. (Nat. Hist.) Out of the proper or usual place; as,
    adventitious buds or roots.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Accidentally or sparingly spontaneous in a country
    or district; not fully naturalized; adventive; -- applied
    to foreign plants.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Acquired, as diseases; not hereditary. --AS
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) Occurring in an unusual place or arising from an
    external source. --Stedman 25
    [PC] -- {Ad`ven*ti"tious*ly}, adv. --
    {Ad`ven*ti"tious*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventitious
   adj 1: associated by chance and not an integral part; "poetry is
       something to which words are the accidental, not by any
       means the essential form"- Frederick W. Robertson; "they
       had to decide whether his misconduct was adventitious or
       the result of a flaw in his character"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top