ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adroitly

AH0 D R OY1 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adroitly-, *adroitly*, adroit
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แคล่วคล่อง(adv) skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai Definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคล่ว[khlaēo] (adv) EN: skillful ; adroitly ; cleverly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADROITLY AH0 D R OY1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adroitly (a) ˈədrˈɔɪtliː (@1 d r oi1 t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp, v5s) to turn aside adroitly; to dodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adroitly \A*droit"ly\, adv.
   In an adroit manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adroitly
   adv 1: with adroitness; in an adroit manner; "he handled the
       situation adroitly" [ant: {maladroitly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top