ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admixtures

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admixtures-, *admixtures*, admixture
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา admixtures มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *admixtures*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admixture[N] ส่วนผสม, Syn. ingredient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admixture(แอดมิคซ' เชอะ) n. การผสมกัน, สิ่งที่เติมเข้า, สารประกอบที่มีสิ่งที่เติมเข้านี้

English-Thai: Nontri Dictionary
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
admixture๑. การเพิ่มผสม๒. สิ่งเพิ่มผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนผสม[N] component, See also: ingredient, admixture, composition, Syn. ส่วนประกอบ, Example: ไอน้ำเป็นส่วนผสมสำคัญยิ่งของอากาศ เพราะไอน้ำเป็นต้นเหตุของการเกิดฝน ลมพายุ ฟ้าแลบและฟ้าร้อง, Count unit: อย่าง, ชนิด, Thai definition: สิ่งต่างๆ ที่ผสมกันให้เกิดเป็นสิ่งรวม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
admixture    (n) ˈædmˈɪkstʃər (a1 d m i1 k s ch @ r)
admixtures    (n) ˈædmˈɪkstʃəz (a1 d m i1 k s ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beimengung {f}; Beimischung {f}; Zusatzstoff {m} | Beimengungen {pl}; Beimischungen {pl}; Zusatzstoffe {pl}admixture | admixtures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夾雑物[きょうざつぶつ, kyouzatsubutsu] (n) foreign element; impurity; admixture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top