ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

admeasure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -admeasure-, *admeasure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admeasure(แอดเมส' เซอะ) vt. วัด. จัดสรร
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)

English-Thai: Nontri Dictionary
admeasure(vt) จัด, วัด

Japanese-English: EDICT Dictionary
裁量[さいりょう, sairyou] (n, vs) admeasure; discretion; (P) #12,988 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Admeasure \Ad*meas"ure\ (?; 135), v. t. [Cf. OF. amesurer, LL.
   admensurare. See {Measure}.]
   1. To measure.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To determine the proper share of, or the proper
    apportionment; as, to admeasure dower; to admeasure common
    of pasture. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The measure of a thing; dimensions; size.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Formerly, the adjustment of proportion, or
    ascertainment of shares, as of dower or pasture held in
    common. This was by writ of admeasurement, directed to the
    sheriff.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 admeasure
   v 1: determine the quantity of someone's share

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top