ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adapt as

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adapt as-, *adapt as*, adapt a
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adapt as มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adapt as*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adapt as[PHRV] ดัดแปลงให้เป็น, See also: ปรับเปลี่ยนให้เป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ Body of Lies (2008)
So we adapt and we get it right.ดังนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนและเอามาใช้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You really have to adapt and become something that they want.- รำคาญเหมือนกันเหรอ เมื่อไร - บางที The Girlfriend Experience (2009)
There were other children besides Chang Gil that couldn't adapt and left the shelter, but in my recollection, Kang Chang Gil was the one child that couldn't socialize with anyone.เด็กที่ออกจากสถานที่นี้ไป เนื่องจากปรับตัวไม่ได้ มีจำนวนมากมายนอกจากชางกิล คังชางกิลที่ฉันจำได้... Poseidon (2011)
If you're prepare to adapt and learn, you can transform.เธอจะพร้อมปรับตัวและเรียนรู้ เธอจะแปลงโฉมได้ Kingsman: The Secret Service (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top