ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actually,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actually,-, *actually,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You must teach me. Actually, I'm trying to find out exactly what your wife does do.ต้องสอนผมหน่อยเเล้ว ไอ้น้อง ฉันก็แค่อยากรู้ว่าเมียนายสนใจอะไรบ้าง Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Actually, I do, It was in 1948.จำได้ครับ ในปี 1948 Oh, God! (1977)
- Well, actually, yes.- จริงๆ แล้วมี Clue (1985)
actually, I could operate without my hands. dr.อันที่จริง ผมผ่าตัดได้โดยไม่ต้องลงมือเอง Spies Like Us (1985)
Actually, I wouldn't do that if I were you.ถ้าเป็นผม ผมไม่ทำยังงั้นแน่ *batteries not included (1987)
Actually, I've gotta excuse myself. I'm in charge of the games tonight.จริง ๆแล้วผมต้องขอตัวก่อน ผมเป็นหัวหน้าจัดงานโชว์ในคืนนี้ Dirty Dancing (1987)
Well, actually, I was hoping Hossein would be free.ดีจริงลิตรหวังว่าโฮสจะเป็นอิสระ Bloodsport (1988)
Actually, I was a wonderful father.ความจริงแล้ว, ฉันเป็นพ่อที่วิเศษสุด Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Actually, I don't drive a Spider anymore.จริงๆแล้ว ฉันไม่ได้ขับสไปเดอร์แล้ว Basic Instinct (1992)
Actually, that was your idea.จริงๆแล้ว นั่นมันความคิดคุณ Basic Instinct (1992)
Actually, I was just looking for you.จริงๆแล้ว ผมกำลังมองหาคุณอยู่ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actually, Actually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
actually, Actually, I did not witness the traffic accident.
actually, Actually, I have a favor to ask of you.
actually, Actually, I haven't gotten any letters yet.
actually, Actually, it was only a rumor.
actually, Actually, that's what I thought.
actually, Actually, the earth is getting warmer.
actually, Actually, the present method has plenty of room for improvement.
actually, Actually, this method has plenty of room for improvement.
actually, Actually, we had prepared ourselves for defeat.
actually, She looks young. But actually, she's over forty.

Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actually \Ac"tu*al*ly\, adv.
   1. Actively. [Obs.] "Neither actually . . . nor passively."
    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. In act or in fact; really; in truth; positively.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top