ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

activity,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activity,-, *activity,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activity, Dualออกฤทธิ์ทั้ง 2 แบบ [การแพทย์]
Activity, Specificความว่องไวจำเพาะ [การแพทย์]
Activity, Spontaneousการทำงานด้วยตัวเองไม่มีเส้นประสาทไปเลี้ยง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activity,Depression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
activity,The work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) [Add to Longdo]
経済単位[けいざいたんい, keizaitan'i] (n) (1) economic unit (entity involved in economic activity, e.g. households, businesses, nations); (2) economic unit (measurement of economic activity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Activity \Ac*tiv"i*ty\, n.; pl. {Activities}. [Cf. F.
   activit['e], LL. activitas.]
   The state or quality of being active; nimbleness; agility;
   vigorous action or operation; energy; active force; as, an
   increasing variety of human activities. "The activity of
   toil." --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Liveliness; briskness; quickness.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top