Search result for

acro-

(30 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acro, -acro-, *acro*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
macro(แมค' โคร) คำสั่งที่ประกอบด้วยคำสั่งย่อยหลาย ๆ คำสั่งซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เพียงสัญลักษณ์เดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, I don't think I'd still be alive if I was sitting across anyone else in that room.และเท่าที่ทราบ คงไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าเมื่อวานอีกแล รู้มั๊ย ฉันไม่คิดว่าจะรอดจากที่นั่น Committed (2008)
I didn't realize Lex's secretarial staff could spot a speck of dust from across the room.ฉันเพิ่งรู้ว่าเลขาของเล็กซ์ สามารถมองเห็นฝุ่นข้ามห้องได้ Odyssey (2008)
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
As the war escalates in the Outerrim, the Jedi knights are spread thinly across the galaxy.ขณะที่สงครามก็เพิ่มความตึงเครียด ขึ้นตามขอบนอกกาแล็กซี่ เหล่าอัศวินเจไดกระจายกำลังกันออกไปทั่วกาแล็กซี่ Rookies (2008)
that Chelsea could have stumbled across a thief last night?ที่เชลซีจะมาเจอกับขโมยเข้าพอดีเมื่อคืนก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
As battles rage across the galaxy, more worlds had come to the seductive lure of the Separatists and leave the Republic.ในขณะที่การสู้รบลุกลามไปทั่วกาแล็กซี่, หลายดินแดนถูกล่อลวง ให้เข้าร่วมกับฝ่ายแบ่งแยก และผละหนีจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
We can cut across Mt. Cheollyeong.เราจะตัดไปทางเขาโชลยอง The Kingdom of the Winds (2008)
Girls, we made it across the border.สาวน้อย พวกเราข้ามพรมแดนสำเร็จแล้ว Babylon A.D. (2008)
Cut across the grain.ตัดตามลายหิน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To peer across the world and know the enemy's secrets.เดินทัพไปทั่วโลก โดยที่รู้ความลับของศัตรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Long story, short I was tied to a delusional dog and dragged across the country but that is not important now.เรื่องมันยาวน่ะ ถ้าสั้นๆก็ ฉันมัวแต่ยุ่งกับการเข้าใจผิดเรื่องหมา \ เลยถูกลากให้ข้ามมาเนีย.. แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะ \ ประเด็นคำถามก็คือ Bolt (2008)
We escaped across the river.เราหลบหนีข้ามแม่น้ำไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acroA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
acroA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
acroA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
acroAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
acroA boy is walking across the street.
acroA bridge was built across the river.
acroA cat ran across the street.
acroA child on your back may guide you across a ford.
acroA cloud floated across the sky.
acroA cloud passed across the moon.
acroA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
acroA good idea came across her mind at the last moment.

Japanese-English: EDICT Dictionary
キーボードマクロ[, ki-bo-domakuro] (n) {comp} keyboard macro [Add to Longdo]
キーマクロ[, ki-makuro] (n) {comp} key macro [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] (n) {comp} feature test macro [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マクロ[まくろ, makuro] macro [Add to Longdo]
機能試験マクロ[きのうしけんマクロ, kinoushiken makuro] feature test macro [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top