Search result for

abundant

(78 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abundant-, *abundant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abundant[ADJ] มากมาย, See also: ท่วมท้น, เหลือล้น, ล้นเหลือ, เต็มเปี่ยม, ล้นหลาม, เหลือเฟือ, เยอะแยะ, อุดมสมบูรณ์, Syn. ample, plentiful
abundantly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างมากมาย, อย่างท่วมท้น, Syn. plentifully, lavishly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive

English-Thai: Nontri Dictionary
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abundant number; redundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The military government wants the abundant natural resources on Karen land.รัฐบาลทหารตองการ ทรัพยากรบนทีดินของชาวกะเหรียง Rambo (2008)
Your heart was beating in excess of 400 beats per minute, sending abundant amounts of adrenaline into your bloodstream.หัวใจคุณเต้น 400 ครั้งต่อนาที ส่งผลให้อดรีนาลีนสูบฉี Wanted (2008)
Midkine is abundant in a fetus.โปรตีนสังเคราะห์มีมากในทารกในครรภ์ Death Note: L Change the World (2008)
As your daughter has made abundantly clear,ลูกสาวท่านได้พิสูจน์ชัดในเรื่องนี้แล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
HE'LL HAVE ABUNDANT IMAGES OF MURDERERS ON HIS COMPUTERในนั้นจะมีรูปฆาตกรมหาศาล Zoe's Reprise (2009)
If we're gonna continue this conversation I think I should make one thing abundantly clear.ถ้าเราจะ คุยกันต่อ ผมควรจะทำบางอย่างให้กระจ่าง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Yes, you made that abundantly clear when you lied to my face.ผมรู้, คุณได้แสดงออกแล้วอย่างชัดเจนมาก ตอนที่คุณโกหกกับผม I Wish I Was the Moon (2011)
This is a point you've made abundantly clear.นี่เป็นประเด็นที่คุณ ต้องทำให้กระจ่าง Duress (2012)
Look, I get it. You want your brother. You've been abundantly clear on the subject.นี่ ฉันเข้าใจนะว่าคุณต้องการน้องคืน ไม่, ลุงไม่เข้าใจ ลุงต้องให้ฉันช่วย, โอเค? Chained Heat (2012)
Did I not make it abundantly clear there would be deadly repercussions for warning Daniel against us?ฉันยังไม่ได้บอกคุณหรอกหรอ ถึงผลที่ตามมา หาก คุณพูดให้แดเนียลต่อต้านเรา Union (2013)
The most prominent features in the spectra of stars showed the presence of heavy elements such as calcium... and iron, which are among the most abundant elements in the Earth.คุณสมบัติที่โดดเด่นมากที่สุด ในสเปกตรัมของดาว แสดงให้เห็นว่าการ ปรากฏตัวของธาตุหนัก เช่นแคลเซียมและเหล็ก Sisters of the Sun (2014)
It is clearly impossible that hydrogen should be a million times more abundant than the metals.มันเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจน ว่าไฮโดรเจนที่ควรจะเป็น ล้านครั้งที่อุดมสมบูรณ์ มากกว่าโลหะ Sisters of the Sun (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abundantA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
abundantAlpine flowers are abundant there.
abundantAustralia is abundant in minerals.
abundantFossil fuels are abundant in that vast continent.
abundantIt's abundantly clear.
abundantJapan is abundant in water and people.
abundantJapan is not abundant in natural resources.
abundantMilitary toys are abundant in the shops.
abundantOil is abundant in that country.
abundantShe has abundant hair.
abundantShe has an abundant supply of seeds to plant in the spring.
abundantSpain is abundant in oranges.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรึม[ADV] abundantly, See also: plentifully, Syn. ตึม, เยอะแยะ, มากมาย, Ant. น้อย, Example: นางเอกน้องใหม่เนื้อหอมมากเพราะมีทั้งงานพิธีกรและงานละครรุมตอมกันตรึม, Notes: (สแลง)
อื้อซ่า[ADJ] abundant, See also: plentiful, numerous, Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะโก้, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ, Ant. น้อย, เบาบาง, Notes: (สแลง)
แยะ[ADV] abundantly, See also: plentifully, numerously, amply, Syn. มากมาย, เยอะแยะ, มาก, หลาย, มหาศาล, Ant. น้อย, Example: ระยะนี้ประชาชนเสื่อมศรัทธารัฐบาลไปแยะ
มากมาย[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม, Ant. เล็กน้อย, Example: ในยุคปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกใช้อย่างมากมาย
อุดมสมบูรณ์[ADV] plentifully, See also: abundantly, Syn. มาก, มากมาย, ดก, บริบูรณ์, Ant. ขาดแคลน, Example: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
ปี๋[ADV] fully, See also: abundantly, Syn. มาก, Example: ยาขมปี๋แบบนี้ คงไม่มีใครกล้ากินหรอก, Thai definition: มักใช้ประกอบคำอื่น หมายความว่า ยิ่งกว่าปกติ
พราก[ADV] profusely, See also: abundantly, Syn. พรู, พรั่งพรู, Example: บางคนส่งเสียงหัวเราะทั้งๆ ที่น้ำตาของเขาไหลพราก, Thai definition: อาการที่น้ำตาไหลออกมากๆ
พลั่ง[ADV] abundantly, See also: copiously, Example: ดินแดนแถบนั้นเขียวชอุ่ม มีลำธารน้ำใสไหลพลั่ง เย็นร่มรื่น, Thai definition: หลั่งไหลออกมาไม่ขาดสายด้วยกำลังดัน
อื้อ[ADV] abundant, See also: plentiful, Example: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ
อุ่นหนาฝาคั่ง[ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุก[adj.] (chuk) EN: abundant ; plentiful ; ample   FR: abondant ; copieux
ชุม[v.] (chum) EN: teem ; abound ; be plentiful ; be abundant ; be ample   FR: foisonner ; abonder ; regorger (de) ; grouiller (de)
ดาษดื่น[adj.] (dātdeūn) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; répandu
ดาษดา[adj.] (dātsadā) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread   FR: abondant ; luxuriant
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
ดก[adv.] (dok) EN: plentifully ; abundantly   FR: abondamment
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ก่ายกอง[adj.] (kāikøng) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant   
ล้นเหลือ[adj.] (lonleūa) EN: surplus ; excess ; superabundant   FR: surabondant ; de trop ; en excès
มาก[adv.] (māk) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely   FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUNDANT    AH0 B AH1 N D AH0 N T
ABUNDANTLY    AH0 B AH1 N D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abundant    (j) (@1 b uh1 n d @ n t)
abundantly    (a) (@1 b uh1 n d @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] abundant, #11,238 [Add to Longdo]
充沛[chōng pèi, ㄔㄨㄥ ㄆㄟˋ, ] abundant; plentiful; vigorous, #16,353 [Add to Longdo]
充盈[chōng yíng, ㄔㄨㄥ ˊ, ] abundant; plentiful, #21,164 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] abundant; mound, #22,330 [Add to Longdo]
[àng, ㄤˋ, ] abundant; bowl; dish; pot, #27,427 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] abundant; graceful, #28,299 [Add to Longdo]
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, ] abundant; full; overflowing; exuberant, #30,096 [Add to Longdo]
昭然若揭[zhāo rán ruò jiē, ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ, ] abundantly clear, #56,756 [Add to Longdo]
丰美[fēng měi, ㄈㄥ ㄇㄟˇ, / ] abundant and prosperous, #62,693 [Add to Longdo]
丰足[fēng zú, ㄈㄥ ㄗㄨˊ, / ] abundant; plenty, #85,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals) [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
樹海[じゅかい, jukai] (n) sea of trees; broad expanse of dense woodland; abundant leafage [Add to Longdo]
松蝉[まつぜみ, matsuzemi] (n) cicada abundant in late spring [Add to Longdo]
瑞穂の国[みずほのくに, mizuhonokuni] (n) Japan, the Land of Abundant Rice [Add to Longdo]
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
大漁貧乏[たいりょうびんぼう, tairyoubinbou] (n) impoverishment of fishermen because of a bumper catch; decline in fishermen' s income caused by the sharply lower fish prices as a result of an overabundant catch [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
湯水[ゆみず, yumizu] (n) (1) hot and cold water; (2) (See 湯水のように使う) abundant item; plentiful item [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abundant \A*bun"dant\, a. [OE. (h)abundant, aboundant, F.
   abondant, fr. L. abudans, p. pr. of abundare. See {Abound}.]
   Fully sufficient; plentiful; in copious supply; -- followed
   by in, rarely by with. "Abundant in goodness and truth."
   --Exod. xxxiv. 6.
   [1913 Webster]
 
   {Abundant number} (Math.), a number, the sum of whose aliquot
    parts exceeds the number itself. Thus, 1, 2, 3, 4, 6, the
    aliquot parts of 12, make the number 16. This is opposed
    to a {deficient} number, as 14, whose aliquot parts are 1,
    2, 7, the sum of which is 10; and to a {perfect} number,
    which is equal to the sum of its aliquot parts, as 6,
    whose aliquot parts are 1, 2., 3.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ample; plentiful; copious; plenteous; exuberant;
     overflowing; rich; teeming; profuse; bountiful; liberal.
     See {Ample}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abundant
   adj 1: present in great quantity; "an abundant supply of water"
       [ant: {scarce}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 abundant /abɵndɑnt/
  abundant; copious; plentiful; profuse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top