ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abrogat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abrogat-, *abrogat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abrogate(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. abolish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
abrogatorn., Syn. cancel

English-Thai: Nontri Dictionary
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
abrogation(n) การเพิกถอน,การยกเลิก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abrogationการยกเลิก, การบอกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrogationการยกเลิก (กฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกเลิก[kān bøk loēk] (n, exp) EN: abrogation ; cancellation
การยกเลิก[kān yokloēk] (n) EN: annulment ; cancellation ; abrogation  FR: annulation [f]
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer
ล้มเลิก[lomloēk] (v) EN: abolish ; cancel ; rescind ; abrogate ; put an end to ; annul  FR: renoncer à ; abandonner
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner
ยุบ[yup] (v) EN: abolish ; dissolve ; disband ; do away with ; annul ; cancel ; abrogate ; rescind  FR: abolir ; dissoudre

CMU English Pronouncing Dictionary
ABROGATE AE1 B R AH0 G EY2 T
ABROGATED AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 D
ABROGATING AE1 B R AH0 G EY2 T IH0 NG
ABROGATION AE2 B R AH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abrogate (v) ˈæbrəgɛɪt (a1 b r @ g ei t)
abrogated (v) ˈæbrəgɛɪtɪd (a1 b r @ g ei t i d)
abrogates (v) ˈæbrəgɛɪts (a1 b r @ g ei t s)
abrogating (v) ˈæbrəgɛɪtɪŋ (a1 b r @ g ei t i ng)
abrogation (n) ˌæbrəgˈɛɪʃən (a2 b r @ g ei1 sh @ n)
abrogations (n) ˌæbrəgˈɛɪʃənz (a2 b r @ g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] abrogate, terminate, discard, #138,957 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top