ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aberrations

AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aberrations-, *aberrations*, aberration
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
ABERRATIONS AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z
ABERRATION AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N
ABERRATIONAL AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aberrations (n) ˌæbərˈɛɪʃənz (a2 b @ r ei1 sh @ n z)
aberration (n) ˌæbərˈɛɪʃən (a2 b @ r ei1 sh @ n)

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aberration(n) การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spherical aberration; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical aberrationความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberration, chromaticรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, dioptric; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, distantialความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, opticalความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ coma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration, spherical; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
distantial aberrationความพร่าระยะไกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dioptric aberration; aberration, sphericalความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aberration, Numericalความผิดปกติของจำนวน [การแพทย์]
Aberration, Structuralความผิดปกติของโครงสร้าง [การแพทย์]
Cellular Aberrationเซลล์ที่ผิดไปจากปกติ [การแพทย์]
Chromosomal Aberrationsความผิดปกติของโฆรโมโซม [การแพทย์]
Chromosome Aberrationsความผิดปกติทางโฆรโมโซม [การแพทย์]
Aberrationความคลาด [ดาราศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคลาดเคลื่อน(n) deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคลาด[khwām khlāt] (n) EN: aberration  FR: aberration [f]
ความคลาดเคลื่อน[khwām khlātkhleūoen] (n) EN: deviation ; aberration
ความคลาดของแสง[khwām khlāt khøng saēng] (n, exp) EN: aberration of light
ความคลาดทรงกลม[khwām khlāt songklom] (n, exp) EN: spherical aberration
ความเพี้ยน[khwām phīen] (n) EN: aberration  FR: aberration [f]
ความเพี้ยนสี[khwām phīen sī] (n, exp) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
畸变[jī biàn, ㄐㄧ ㄅㄧㄢˋ, / ] distortion; aberration, #35,317 [Add to Longdo]
越轨[yuè guǐ, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] overstepping the rails; an aberration, #49,963 [Add to Longdo]
球差[qiú chā, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄚ, ] spherical aberration (optics), #115,530 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Anomalie {f}aberration [Add to Longdo]
Irrtum {m}; Irrweg {m}aberration [Add to Longdo]
Verirrung {f} | Verirrungen {pl}aberrances | aberrations [Add to Longdo]
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration [Add to Longdo]
geistige Verwirrung {f}aberration [Add to Longdo]
Wellenfrontaberration {f}wave front aberration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P) [Add to Longdo]
光行差[こうこうさ, koukousa] (n) (astronomical) aberration [Add to Longdo]
収差[しゅうさ, shuusa] (n) aberration [Add to Longdo]
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration [Add to Longdo]
脱線行為[だっせんこうい, dassenkoui] (n) aberration; aberrant behavior; eccentric (erratic) behavior; indulging in an escapade [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top