ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aben

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aben-, *aben*
Possible hiragana form: あべん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
grabenn. ส่วนของพื้นผิวโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABEND AE1 B EH0 N D
ABEND AH0 B EH1 N D
ABENDROTH AE1 B IH0 N D R AO0 TH

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
Angaben(n) |pl.| คำกล่าว
haben(vt) |hat, hatte, hat gehabt| มี เช่น Hast du Essen übrig? เธอมีอาหารเหลือไหม, Haben Sie noch Plätze frei? คุณมีที่ว่างเหลือบ้างไหมคะ
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.
Schwein habenมีโชคดี, มีลาภ, See also: Glück haben
Feierabend machenเลิกงาน, See also: mit der Arbeit aufhören
Guten Abend!(phrase) สวัสดี (ใช้พูดตอนเย็น) อาจพูดสั้นๆว่า Abend!

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerlustige { m, f }; Abenteuerlustigeradventure seeker [Add to Longdo]
Abend { m } | Abende { pl } | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht { f }Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht { f }evensong [Add to Longdo]
Abendanzug { m }dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot { n }; Abendessen { n } | Abendessen { pl } | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [ Sc. ] [Add to Longdo]
Abenddämmerung { f } | Abenddämmerungen { pl }dusk | dusks [Add to Longdo]
Abenddämmerung { f }; Zwielichttwilight [Add to Longdo]
Abendessen { n }dinner [Add to Longdo]
Abendgarderobe { f }; Abendkleid { n }evening dress [Add to Longdo]
Abendglocke { f } | Abendglocken { pl }curfew | curfews [Add to Longdo]
Abendgottesdienst { m } [ relig. ]evening service [Add to Longdo]
Abendhimmel { n }sunset sky [Add to Longdo]
Abendkleid { n }gown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なえ;なえに;なへに;なべに[nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
ほかほか弁当;ホカホカ弁当[ほかほかべんとう(ほかほか弁当);ホカホカべんとう(ホカホカ弁当), hokahokabentou ( hokahoka bentou ); hokahoka bentou ( hokahoka bentou )] (n) hot bento [Add to Longdo]
アベニュー[abenyu-] (n) avenue; (P) [Add to Longdo]
アベンド[abendo] (n) { comp } abnormal termination; abnormal end; ABEND [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
サイアベンダゾール[saiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
チアベンダゾール[chiabendazo-ru] (n) thiabendazole [Add to Longdo]
フジナベニハゼ[fujinabenihaze] (n) Trimma winchi (species of goby from the Chagos Archipelago) [Add to Longdo]
ホカ弁;ほか弁[ホカべん(ホカ弁);ほかべん(ほか弁), hoka ben ( hoka ben ); hokaben ( hoka ben )] (n) (See ほかほか弁当) hot bento [Add to Longdo]
ラベンダー[rabenda-] (n) lavender [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
独立系ソフトウェアベンダ[どくりつけいソフトウェアベンダ, dokuritsukei sofutoueabenda] independent software vendor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒険[ぼうけん, bouken] Abenteuer [Add to Longdo]
冒険小説[ぼうけんしょうせつ, boukenshousetsu] Abenteuerroman [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
夕刊[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
夕方[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
夕日[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
夕映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
夕焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
夕霧[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top