ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a4

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a4-, *a4*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If on an A4 pitch, you, like, split the cabinet, you die.ในการไต่ เอ 4 ถ้าสกัดแตก คุณตายแน่ Meru (2015)
You know, this is steep, modern A4 E-climbing.นี่เป็นการไต่เขาระดับ เอ 4 เอ Meru (2015)
Use A4 paper, densely write at least two books with self-reflection.เขียนคำสารผิดของเธอ ลงในกระดาษA4 2 แผ่น You've Fallen for Me (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ4[n.] (ē-sī) EN: A4   FR: A4 (format ~) [m]
กระดาษพิมพ์ขนาด A4[n. exp.] (kradāt phim khanāt ē-sī) EN: A4 printing paper   FR: papier d'impression de format A4 [m] ; papier d'impression A4 [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
A42128    EY1 F AO1 R T UW1 W AH1 N T UW1 EY1 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[à, ㄚˋ, ] oh (interjection), #57 [Add to Longdo]
[à, ㄚˋ, ] (phonetic character), #499 [Add to Longdo]
阿卜杜拉[à bǔ dù lā, ㄚˋ ㄅㄨˇ ㄉㄨˋ ㄌㄚ, ] Abdullah (Arab name), #36,816 [Add to Longdo]
阿基米德[À jī mǐ dé, ㄚˋ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄉㄜˊ, ] Archimedes (c. 287-212 BC), #104,457 [Add to Longdo]
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, ] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德, #369,254 [Add to Longdo]
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, / ] the Algarve (southern province of Portugal) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top