ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zusammenhang

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zusammenhang-, *zusammenhang*
German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง
Zusammenhang(n) |der| ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของหรือเหตุการณ์
zusammenhängen(vi) |hängt zusammen, hing zusammen, hat zusammengehangen| (mit etw.) เกี่ยวข้อง, เกี่ยวเนื่อง เช่น Wie hängt die Flüssigkeitsaufnahme mit der Gesundheit zusammen? หรือ Wie hängen die Flüssigkeitsaufnahme und die Gesundheit zusammen? การดื่มน้ำเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร, See also: Related: der Zusammenhang

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammenhang {m}context [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}contiguity [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}; Bezug {m}bearing [Add to Longdo]
Zusammenhang {m}; Verbindung {f}; Beziehung {m} (mit; zu)connection (with) [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}disjointedness [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherence [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit {f}incoherency [Add to Longdo]
Zusammenhangs...coherency [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adj} | zusammenhangloser | am zusammenhanglosestenincoherent | more incoherent | most incoherent [Add to Longdo]
zusammenhanglos {adv}incoherently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zusammenhang /tsuːzamənhaŋ/ 
   coherence; connection; context; contiguity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top