ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeuge

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeuge-, *zeuge*
Possible hiragana form: ぜうげ
German-Thai: Longdo Dictionary
Zeuge[ซอย-เก] (n) |der, pl. Zeugen| พยาน ผู้เห็นเหตุการณ์, See also: die Zeugin
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: R. die Augenzeugin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeuge {f}; Zeugin {f} | Zeugen {pl} | einen Zeugen vernehmen | etw. vor Zeugen aussagen | vereidigter Zeuge [jur.]witness | witnesses | to hear a witness | to declare sth. in the presence of witnesses | deponent [Add to Longdo]
Zeugenaussage {f} [jur.]testimony; witness's statement [Add to Longdo]
Zeugeneid {m}oath of a witness [Add to Longdo]
Zeugenstand {m}; Zeugenbank {f} [jur.] | Zeugenstände {pl}; Zeugenbänke {pl}witness box [Br.]; witness stand [Am.] | witness boxes; witness stands [Add to Longdo]
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness [Add to Longdo]
zeugen | zeugend | gezeugt | zeugt | zeugteto beget {begot; begotten} | begetting | begotten | begets | begot [Add to Longdo]
zeugen | zeugend | zeugt | zeugteto sire | siring | sires | sired [Add to Longdo]
zeugen fürto testify to [Add to Longdo]
zeugendfathering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
証人[しょうにん, shounin] Zeuge [Add to Longdo]
証人喚問[しょうにんかんもん, shouninkanmon] Zeugenvorladung [Add to Longdo]
証言[しょうげん, shougen] Zeugenaussage, Zeugnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeuge /tsɔigə/ 
   voucher; witness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top