ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

zeitung

Z AY1 T AH0 NG   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zeitung-, *zeitung*
CMU English Pronouncing Dictionary
ZEITUNG    Z AY1 T AH0 NG

German-Thai: Longdo Dictionary
Zeitung(n) |die, pl. Zeitungen| หนังสือพิมพ์
Tageszeitung|die, pl. Tageszeitungen| หนังสือพิมพ์รายวัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitung {f} | Zeitungen {pl} | die morgige Zeitung | großformatige Zeitungpaper; newspaper | newspapers | tomorrow's newspaper | broadsheet [Add to Longdo]
Zeitungsanzeige {f}advert; ad [Add to Longdo]
Zeitungsartikel {m} | Zeitungsaufsätze {pl}newspaper article | articles [Add to Longdo]
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping [Add to Longdo]
Zeitungsdruckpapier {n}newsprint paper [Add to Longdo]
Zeitungsente {f}newspaper hoax [Add to Longdo]
Zeitungshändler {m}newsagent [Add to Longdo]
Zeitungsinserat {n}; Anzeige {f}advertisement (ad) [Add to Longdo]
Zeitungsjunge {m}newsboy [Add to Longdo]
Zeitungskiosk {m}newsstand [Add to Longdo]
Zeitungsmann {m}pressman [Add to Longdo]
Zeitungsmantel {m}cover [Add to Longdo]
Zeitungspapier {n}newsprint [Add to Longdo]
Zeitungsredakteur {m}newspaper editor [Add to Longdo]
Zeitungssprache {f}newspaper language [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
新聞[しんぶん, shinbun] Zeitung [Add to Longdo]
新聞紙[しんぶんし, shinbunshi] Zeitung, Zeitungspapier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Zeitung /tsaituŋ/ 
   newspaper; paper

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top