ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

z

Z IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -z-, *z*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, ] แสดง, นำเสนอออกงานนิทรรศการ
抓小偷[zhuā xiǎotōu, ㄓㄨㄚ ㄒˇ, ] (vi, vt) จับโจร

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Zecher { m }a person who is enjoying themselves in a lively and noisy way.

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, ] (n) เช้าตรู่, ตอนเช้า
早上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ, ] สวัดดีตอนเช้า
猪肉[zhū ròu, ㄓㄨ ㄖㄡˋ, ] เนื้อหมู

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
注销[zhù xiāo, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠ, ] (vi) logout

English-Thai: Longdo Dictionary
zero in on(verb, phrase) เน้นที่, มุ่งประเด็นไปที่ เช่น Scientists zero in on pancreatic cancer genes., Syn. focus on
zip code(n, (amer)) รหัสไปรษณีย์
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
mozilla(n) เว็บเบราเซอร์ที่เป็นโอเพ่นซอร์สตัวหนึ่ง รายละเอียดอ่านได้จาก <A HREF=http://www.mozilla.org>www.mozilla.org</A>
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
benzene(n) สารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอย่างละหกอะตอม
benzine(n) น้ำมันเบนซิน (น้ำมันที่กลั่นได้จากน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ระเหยง่ายและติดไฟได้), Syn. benzin
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
z(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 26, See also: สิ่งที่มีรูปเหมือนตัวอักษรดังกล่าว
Z's(sl) หลับ, Syn. zeds
zag(vi) เคลื่อนที่เป็นรูปฟันปลา, See also: เคลื่อนที่อย่างเร็ว
Zen(n) นิกายเซนในพุทธศาสนา
zig(vi) เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งของรูปฟันปลา
zip(n) ซิป, See also: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
zit(sl) สิว
zoo(n) สวนสัตว์, See also: สวนสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าชม, Syn. menagerie, terrarium
zany(n) ตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. dumb, humorous, madcap
zany(n) ตัวตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. comedian, simpleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
z(American:ซี', British:เซด) n. พยัญชนะตัวที่ 26 ของภาษาอังกฤษ
z80(ซีเอตตี) ย่อมาจาก Zilog 80 เป็นชื่อของไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาด 8 บิตรุ่นโบราณ สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการซีพี/เอ็ม (CP/M) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้ใช้ตัวใหม่ชื่อ 8080 ซึ่งเร็วกว่าแทน
zaire(ซาเอียร์', ซา'เอียร์) n. ชื่อสาธารณรัฐในภาคกลางของแอฟริกา, See also: Zairean n., adj.
zambia(แซม'เบีย, ซาม'เบีย) n. ชื่อสาธารณรัฐในตอนใต้ของแอฟริกา
zany(เซ'นี) adj., n. (คนที่) ตลกเปิ่น ๆ , คนโง่, คนเง่า., See also: zanily adj. zaniness n. zanyish adj., Syn. fool, clown, buffoon
zap(แซพ) vt. ฆ่า, ยิง, โจมตี, ทำให้บาดเจ็บ, ทำลาย, ทำให้เสียหาย n. แรง, กำลัง, พลังงาน, แรงกระตุ้น, การกระแทก., Syn. drive, push
zapf chanceryแซพฟ แชนเซอรี <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่ใช้ในภาษาอังกฤษแบบหนึ่ง (ภาษาไทยใช้ไม่ได้) ใช้กับเครื่องแมคอินทอช
zapf dingbatsแซพฟ ดิงแบตส์ <คำอ่าน>เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจากชื่อนี้ที่ใช้กับเครื่องแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings, Webdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร) บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า Dingbats
zeal(ซีล) n. ความกระตือรือร้นเกินไป, ความปรารถนาอย่างมาก, ความขยันขันแข็ง, การมีใจจดใจจ่อ, ความเร่าร้อน., See also: zealous adj., Syn. ardour, spirit, passion, drive
zealot(เซล'เลิท) n. ผู้มีความกระตือรือร้นเกินไป, ผู้มีความปรารถนาสูง, แฟน, ผู้คลั่ง, , See also: Zealot n. สมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงใน Judea สมัยโบราณที่ต้องการโค่นโรมัน ประวัติศาสตร์, Syn. bigot, partisan

English-Thai: Nontri Dictionary
zany(n) ตัวตลก, คนโง่
zeal(n) ความกระตือรือร้น, ความขยันขันแข็ง, ความมีใจจดจ่อ
zealot(n) คนกระตือรือร้น, คนที่คลั่งศาสนา
zealous(adj) กระตือรือร้น, ขยันขันแข็ง, ปรารถนาสูง
zebra(n) ม้าลาย
zebu(n) วัวแขก
zenith(n) ยอดสูงสุด, จุดสุดยอด, จุดสูงสุด
zephyr(n) ลมอ่อน, ลมตะวันตก
zeppelin(n) เรือเหาะ, เรือบิน, ลูกบอลลูน
zero(adj) ไม่มีอะไร, ว่างเปล่า, เป็นศูนย์, ไร้คุณค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
z scoreคะแนน z [ มีความหมายเหมือนกับ standard score ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
z-axisแกน z [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
z-interceptระยะตัดแกน z [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
zapลบทิ้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
zealous witnessพยานที่เอาใจช่วยคู่ความฝ่ายที่อ้างตน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zebra crossingทางม้าลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Zeno's paradoxesปฏิทรรศน์ของซีโน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
zenske pesmeลำนำเซนสเกียเพสเมีย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
zeoliteซีโอไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
zerk fittingหัวอัดแบบเซิร์ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Z (Computer program language)แซด (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Z-80 (Microprocessor)แซ็ด-80 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [คอมพิวเตอร์]
Z8000 (Microprocessor)แซ็ด 8000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [คอมพิวเตอร์]
Zaireซาอีร์ [TU Subject Heading]
Zakatซะกาต [TU Subject Heading]
Zanzibarแซนซิบาร์ [TU Subject Heading]
Zebusซีบูส์ [TU Subject Heading]
Zen Buddhismนิกายเซ็น [TU Subject Heading]
Zen literatureวรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Zen poetryกวีนิพนธ์เซ็น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zeitgeist(n) ความคิดตามสมัย
Zeitpunkt { m } | zum jetzigen Zeitpunkt | zu einem späteren Zeitpunkt[นาว] (n) คำนาม
zel(n) เซลล์
zengเป็นคำที่แสดงถึงอาการเซ็ง ไม่พอใจ, Syn. zeng hiahia
zerk[เซิร์ก] (n) อัดจาระบี
zimmer(n) รถเข็นสี่เท้าสำหรับคนแก่ ช่วยพยุงตัวในการเดิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What key are we in? - Z major.- เราอยู่ในคีย์ไหน + ซี เมเจอร์ค่ะ The Joy Luck Club (1993)
- Z major!- ซี เมเจอร์ The Joy Luck Club (1993)
That. The Z word. Don't say it.นั่นอ่ะ ที่ขึ้นด้วย ซ ไง อย่าพูดเชียว Shaun of the Dead (2004)
- Don't say that. - We're not using the Z word.ดูมาส์ รู้มั้ยว่าเกี่ยวกับอะไร Shaun of the Dead (2004)
X coordinate, comma, Y coordinate, comma, Z coordinate.พิกัด X, จุลภาค, พิกัด Y, จุลภาค, Z ประสานงาน Cubeº: Cube Zero (2004)
Only 2 rooms have Z coordinates valued 26.เพียง 2 ห้องมีพิกัด Z มูลค่า 26 Cubeº: Cube Zero (2004)
That's what Madame Z just said.นั่นมาดามซีก็บอก Just My Luck (2006)
You, come. Don't you want Madame Z to tell you what's in the cards for you?เธอ มานี่ ไม่อยากให้มาดามซีทายเหรอว่าไพ่ใบไหนของเธอ Just My Luck (2006)
Until Big Z did it.จนกระทั่ง บิ๊ก ซี่ ทำทำ Surf's Up (2007)
Could you tell us who Big Z was?บอกผมไดไหม บิ๊กซี่ นี่เป็นใคร Surf's Up (2007)
Big Z is everything, Big Z is surfing and I mean he's...they invented the ocean for him.บิ๊กซี่ เป็นทุก อย่าง บิ๊กซี่ เป็นการโต้คลื่น และผมหมายถึง เขา .. พวกเขา สร้าง คลื่น ให้กับเขา Surf's Up (2007)
He gives me this awesome, one of a kind, Big Z necklace and then he tells me you know kid, never give up, to find a way, because that's what winners do.เขาให้สิ่งที่โคตรเจ๋งกับผม ที่เรียกว่า สร้อยคอ บิก ซี่ และก็บอกผมว่า เจ้าเด็กน้อย เอ็งรู้ไหม จงอย่ายอมแพ้ ที่จะหาหนทาง เพราะ เป็นอะไรที่ ผู้ชนะพึงกระทำ Surf's Up (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zA big animal ran away from the zoo.
zA few minutes' walk brought him to the zoo.
zAfter my husband's death I walked around like a zombie.
zA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
zAnn and Zachary want to run off together.
zAre there many animals in the zoo?
zA tiger has escaped from the zoo.
zBill took his brother to the zoo.
zBrass is an alloy of copper and zinc.
zCan you tell me what the zip code is for New York?
zCan you tell me where the nearest zoo?
zCondors have never bred in zoos.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศูนย์(n) zero
ความชื่นชอบ(n) zeal for something, See also: interest, keenness, fondness, liking, affection, Syn. ความชื่นชม, ความชอบ, Ant. ความเกลียด, Example: ผู้คนที่มาดูการแข่งขันฟุตบอลนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในทีมฟุตบอลเดียวกัน
ศูนย์(n) zero, See also: nought, nil, cipher, Syn. ตัวเลข 0, Example: ในเลขฐานสิบ เราจะมีตัวเลขจาก 0 ถึง 9 ซึ่งมีค่าจากศูนย์ถึงเก้าโดยที่ค่าของตัวเลขถัดไปคือค่าสิบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังกะสี(n) zinc, Example: ทองเหลืองประกอบด้วยทองแดงและสังกะสี, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 30 สัญลักษณ์ Zn เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวแกมน้ำเงิน หลอมละลายที่ 419 ํ ซ. ใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือ ใช้ฉาบผิวเหล็กเพื่อกันสนิม
สละ(n) Zalacca, See also: Zalacca wallichiana, sweet variety, Example: สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง, Count Unit: ผล, พะวง, Thai Definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Zalacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ คล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน
แถบ(clas) area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ(n) zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
สลับฟันปลา(n) zigzag, Syn. ซิกแซ็ก, Example: ขาใน 3 แถวนี้เยื้องกันโดยทำมุม 60 องศา หรือคือสลับฟันปลา
งูสวัด(n) herpes zoster, See also: zoster, shingles, Example: อาการของโรคนี้คล้ายกับงูสวัดแต่ไม่ได้พองติดกันเป็นทางยาวเหมือนงูสวัด, Count Unit: โรค, Thai Definition: โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการอักเสบอย่างเฉียบพลันที่ปมประสาทไขสันหลังและพุเป็นเม็ดพองตามผิวหนังเป็นทางยาวพาดขวางลำตัว เป็นต้น ทำให้ปวดแสบปวดร้อน
พับผ้า(n) zigzag, See also: tortuous highway, Syn. ทางพับผ้า, Example: ใครๆ ก็รู้ดีว่าเส้นทางที่จะไปคดเคี้ยวเป็นทางพับผ้า ต้องใช้คนขับที่มีความชำนาญมาก, Thai Definition: ลักษณะของทางที่พับไปพับมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนีย[aēmmōnīa] (n) EN: ammonia  FR: ammoniac [ m ] ; gaz ammoniac [ m ] ; ammoniaque [ f ]
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [ f ] ; repas surgelé [ m ]
อาหารเรียกน้ำย่อย[āhān rīek nāmyøi] (n, exp) EN: appetizer  FR: amuse-gueule [ m inv. ]
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [ m ]
ไอเสีย[aisīa] (n, exp) EN: exhaust gas  FR: gaz d'échappement [ m ]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[akkharānukrom phūmisāt] (n, exp) EN: gazetteer ; geographical dictionary
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
อักษรปริศนา[aksøn pritsanā] (n, exp) EN: crossword puzzle  FR: mots croisés [ mpl ]
อาณาประชาราษฎร์[ānāprachārāt] (n) EN: citizens ; people ; subjects  FR: citoyen [ m ] ; sujet [ m ]
อนาถา[anāthā] (adj) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless  FR: indigent ; nécessiteux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
Z Z IY1
Z. Z IY1
XU Z UW1
ZI Z IY1
ZE Z EY1
ZAK Z AE1 K
Z'S Z IY1 Z
ZAG Z AE1 G
XUS Z AH1 S
XIO ZH AO1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Z (n) zˈɛd (z e1 d)
z (n) zˈɛd (z e1 d)
Zia (n) zˈiːə (z ii1 @)
Z's (n) zˈɛdz (z e1 d z)
Zen (n) zˈɛn (z e1 n)
Zoe (n) zˈouiː (z ou1 ii)
z's (n) zˈɛdz (z e1 d z)
zap (v) zˈæp (z a1 p)
zee (n) zˈiː (z ii1)
zip (v) zˈɪp (z i1 p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zài, ㄗㄞˋ, ] (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress), #4 [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese, #17 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark), #17 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer, #26 [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
[zhe, ㄓㄜ˙, / ] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
自己[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] self; (reflexive pronoun); own, #41 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
在庫[ざいこ、zaiko, zaiko , zaiko] (n) สินค้าในสต๊อก
財務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)
財産[ざいさん, zaisan] (n) ทรัพย์สิน, สมบัติ
残酷[ざんこく, zankoku] การกระทำที่โหดร้าย
暫定[ざんてい, zantei] (n) กำหนดไว้ชั่วคราว
暫定案[ざんていあん, zanteian] (n) แผนการชั่วคราว
暫定政府[ざんていせいふ, zanteiseifu] (n) รัฐบาลชั่วคราว
座席[ざせき, zaseki] (n) ที่นั่ง
雑草[ざっそう, zassou] (n) วัชพืช

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
続行[ぞっこう, zokkou] TH: ดำเนินต่อไป  EN: resuming
全社[ぜんしゃ, zensha] TH: ทั้งบริษัท  EN: whole company
属する[ぞくする, zokusuru] TH: สังกัด  EN: to belong to
ずれる[ずれる, zureru] TH: เลื่อน  EN: to slide
ずれる[ずれる, zureru] TH: เคลื่อน  EN: to slip off
揃える[ぞろえる, zoroeru] TH: จัดเตรียมให้พร้อม  EN: to arrange
揃える[ぞろえる, zoroeru] TH: ตลบให้เข้ากัน
揃える[ぞろえる, zoroeru] TH: ทำให้เหมือนกัน
存じる[ぞんじる, zonjiru] TH: ทราบ(รูปถ่อมตนของผู้พูด)  EN: to know (hum)
前者[ぜんしゃ, zensha] TH: อย่างแรก, ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน)  EN: the former

German-Thai: Longdo Dictionary
z.B.ตัวอย่างเช่น, See also: zum Beispiel
Zahl(n) |die, pl. Zahlen| จำนวน, See also: Anzahl
Zahl(n) |die, pl. Zahlen| ตัวเลข, See also: Ziffer
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข
Zahlen(n) |pl.|, See also: Zahl
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
Zahlen bitte!(phrase) กรุณาคิดเงิน(ใช้ตามร้านอาหาร), See also: bezahlen
zahlreich(adj, adv) จำนวนมาก เช่น Herr Treichel begrüßt Referenten und zahlreich erschienenes Publikum.; Der Pharao fand weltweite Beachtung, seit der Brite Howard Carter 1922 in einem der Gräber im Tal der Könige die Mumie und zahlreiche goldene Grabbeigaben fand.
Zahn(n) |der, pl. Zähne| ฟัน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Zerstörer(n) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต
zueinander(adj) ต่อกัน, Syn. gegenseitig
Zug(n) รถไฟ
zur Ausbildung gehörend[zur Ausbildung gehörend] (n, vi, vt, modal, ver)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahm { adv }tamely [Add to Longdo]
zog hochhoisted [Add to Longdo]
Zi. : Zifferfig. : figure [Add to Longdo]
zum Abschlussfinally [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
zeitlicher Abstand; Verzögerung { f }time lag [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung { f }central sewerage provisions [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
zu der Anschauung gelangen, dassto come to the conclusion that [Add to Longdo]
zustehender Betrag; (berechtigter) Anspruchentitlement [Add to Longdo]
zur Aufbewahrung gebento check [ Am. ] [Add to Longdo]
zur Aufklärung einer Sache beitragento throw light on sth. (on the matter) [Add to Longdo]
zur Ausbildung gehörendeducational [Add to Longdo]
zum Ausklang der Saisonto end the season [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
zéro(numéro) ศูนย์, 0
zone d'arrêt interdit(n) |f| เขตห้ามจอด
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
quatorze(numéro) สิบสี่, 14
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
seize(numéro) สิบหก, 16
douze(numéro) สิบสอง, 12
quinze(numéro) สิบห้า, 15

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to, adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
ぎざぎざ[ぎざぎざ, gizagiza] jagged (a-no) [Add to Longdo]
くず[くず, kuzu] chad [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
[まん, man] zehntausend [Add to Longdo]
三号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] Zwietracht, Feindschaft [Add to Longdo]
不審[ふしん, fushin] Zweifel, Verdacht [Add to Longdo]
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
両雄[りょうゆう, ryouyuu] zwei_grosse_Maenner (Rivalen) [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央部[ちゅうおうぶ, chuuoubu] Zentrum, Mitte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Z \Z\ (z[=e]; in England commonly, and in America sometimes,
   z[e^]d; formerly, also, [i^]z"z[e^]rd)
   Z, the twenty-sixth and last letter of the English alphabet,
   is a vocal consonant. It is taken from the Latin letter Z,
   which came from the Greek alphabet, this having it from a
   Semitic source. The ultimate origin is probably Egyptian.
   Etymologically, it is most closely related to s, y, and j; as
   in glass, glaze; E. yoke, Gr. ?, L. yugum; E. zealous,
   jealous. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 273, 274.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Z
   n 1: the ending of a series or sequence; "the Alpha and the
      Omega, the first and the last, the beginning and the end"--
      Revelation [syn: {omega}, {Z}]
   2: the 26th letter of the Roman alphabet; "the British call Z
     zed and the Scots call it ezed but Americans call it zee";
     "he doesn't know A from izzard" [syn: {Z}, {z}, {zee}, {zed},
     {ezed}, {izzard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top