ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wylie

W AY1 L IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wylie-, *wylie*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, Adam Benson, Jim Wylie, and Steve Snyder?เอ่อ เรื่องคดีของ อดัม เบ็นสัน จิม ไวย์ลี่ แล้วก็ สตีฟ สไนเดอร์ ครับ Sex and Violence (2009)
So, Wylie and Snyder fessed up, huh?แล้ว ไวย์ลี่ กับ สไนเดอร์ ยอมรับผิด ด้วยรึเปล่า ? Sex and Violence (2009)
Natalie heard from Brian who heard from Stacey that Wylie Janousek likes you.นาตาลีได้ยินจากไบรอัน.. ..ที่ได้ยินต่อจากสเตซี่ว่า ไวลี่ย์ เจเนอร์เซ็คชอบเธอ Halloween (2010)
- Really? Wylie Janousek? - Yep.-จริงหรอ ไวลี่ย์ เจเนอร์เซ็ค Halloween (2010)
Wait. Who's Wylie Janousek again?เดี๋ยว ใครคือ ไวลี่ย์ เจเนอร์เซ็คนะ Halloween (2010)
- Hi, Wylie.-หวัดดี ไวลี่ย์ Halloween (2010)
But Jessica wylie is kind of a pinhead.เจสสิก้า ไวลี่ หัวโตสุดๆ The Homecoming Hangover (2010)
Cho, Wylie, you're working with Spackman on tracking down Tish.ไวลีย์ คุณสองคนทำงานกับสแปคแมน ตามหาตัวทิช Nothing But Blue Skies (2014)
Wylie told me you worked with Agent Lisbon in California before you came here.ไวลีย์เล่าให้ฟังว่าคุณ เคยทำงานกับ จนท.ลิสบอนที่แคลิฟอร์เนีย ก่อนมาอยู่ที่นี่ Nothing But Blue Skies (2014)
Wylie told me he was a psychic.ไวลีย์บอกฉันว่าเขาเป็นคนทรง Nothing But Blue Skies (2014)
Wylie, Vega, you stay out here.เวก้า คุณอยู่ข้างนอก Nothing But Blue Skies (2014)
It's a map Wylie made for me.แผนที่ ไวลีย์ทำให้ผม The Greybar Hotel (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
WYLIE    W AY1 L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威利[Wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] Wylie (name); Turrell Wylie, originator of the Wylie transcription of Tibetan script, #68,524 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Wylie
      n 1: United States poet (1885-1928) [syn: {Wylie}, {Elinor
           Morton Hoyt Wylie}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top