ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

who,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -who,-, *who,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
who, Heck, with oboe players there are those who, rather than search for a reed that suites them, find it faster to make their own.
who, On the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
who, The police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.
who, This e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.
who, Who, that has common sense, would do such a thing?

Japanese-English: EDICT Dictionary
とも[tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1, と・2, と・3, と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Who \Who\, pron. [Possess. {whose}; object. {Whom}.] [OE. who,
   wha, AS. hw[=a], interrogative pron., neut. hw[ae]t; akin to
   OFries. hwa, neut. hwet, OS. hw[=e], neut. hwat, D. wie,
   neut. wat, G. wer, neut. was, OHG. wer, hwer, neut. waz,
   hwaz, Icel. hvat, neut., Dan. hvo, neut. hvad, Sw. ho, hvem,
   neut. hvad, Goth. hwas, fem. hw[=o], neut. hwa, Lith. kas,
   Ir. & Gael. co, W. pwy, L. quod, neuter of qui, Gr. po`teros
   whether, Skr. kas. [root]182. Cf. {How}, {Quantity},
   {Quorum}, {Quote}, {Ubiquity}, {What}, {When}, {Where},
   {Whether}, {Which}, {Whither}, {Whom}, {Why}.]
   [1913 Webster]
   1. Originally, an interrogative pronoun, later, a relative
    pronoun also; -- used always substantively, and either as
    singular or plural. See the Note under {What}, pron., 1.
    As interrogative pronouns, who and whom ask the question:
    What or which person or persons? Who and whom, as relative
    pronouns (in the sense of that), are properly used of
    persons (corresponding to which, as applied to things),
    but are sometimes, less properly and now rarely, used of
    animals, plants, etc. Who and whom, as compound relatives,
    are also used especially of persons, meaning the person
    that; the persons that; the one that; whosoever. "Let who
    will be President." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       [He] should not tell whose children they were.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       There thou tell'st of kings, and who aspire;
       Who fall, who rise, who triumph, who do moan.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       Adders who with cloven tongues
       Do hiss into madness.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Whom I could pity thus forlorn.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       How hard is our fate, who serve in the state.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Who cheapens life, abates the fear of death.
                          --Young.
    [1913 Webster]
 
       The brace of large greyhounds, who were the
       companions of his sports.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. One; any; one. [Obs., except in the archaic phrase, as who
    should say.]
    [1913 Webster]
 
       As who should say, it were a very dangerous matter
       if a man in any point should be found wiser than his
       forefathers were.           --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top