ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whew!

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whew!-, *whew!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whew! Thank you, Jer!ขอบใจ เจอรี่ Eight Below (2006)
Whew! [ Laughs ] My point exactly.วู้ว! นั่นแหละประเด็น The Magnificent Seven (2007)
Harold. Whew! What a strong, virile name.และอย่างน้อยอีก 8 ชั่วโมง เราก็จะอยู่ในอัมสเตอร์ดัมกัน Harold (2008)
Whew! OK. We're clear.พวกเขาใช้เวลานานไปสำหรับโตเต็มที G-Force (2009)
MERCEDES: Whew! Yeah.เอาอีก, เอาอีก, เอาอีก, เอาอีก! Bad Reputation (2010)
Whew! Screwed.วู้ โง่เหมือนความย Caballo sin Nombre (2010)
Whew! Damn, you're strong.นายนี่แรงเยอะจริง Crying Wolf (2011)
Mm! Whew! Steer manure's not your favorite aphrodisiac?ทำให้ฉันรู้ว่า คุณสำคัญแค่ไหน กลิ่นปุ๋ยคงไม่ได้ทำให้คุณคึกคักล่ะสิ Assassins (2011)
Whew! But not you, man, you are my hero.วูวแต่ไม่ใช่นาย นายเป็นฮีโร่ของฉัน Chuck Versus the Zoom (2011)
It's like you want him to get mad. Whew! Poor thing.เหมือนจงใจยั่วให้เขาโกรธเลย รูฟัส: Death's Door (2011)
And not even a silver bullet, just a bullet-bullet. Whew! First one must have just stunned it.และไม่ต้องใช้กระสุนเงิน แค่กระสุนธรรมดา นัดแรก คงแค่ทำให้มันสลบ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
Come on! Whew! Fun hobby.มานี่เลย สนุกใช้ได้เลย Proof (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whew!(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whew \Whew\ (hw[=u]), n. & interj.
   A sound like a half-formed whistle, expressing astonishment,
   scorn, or dislike.
   [1913 Webster]
 
   {Whew duck}, the European widgeon. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whew \Whew\, v. i.
   To whistle with a shrill pipe, like a plover. [Prov. Eng. &
   Scot.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top