ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wettkampf

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wettkampf-, *wettkampf*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettkampf {m}; Kampf {m} | Wettkämpfe {pl}contest | contests [Add to Longdo]
Wettkampf {m}; Spiel {n}; Kampf {m} [sport]match [Add to Longdo]
Wettkampfsport {m}competitive sports [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
競技[きょうぎ, kyougi] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]
試合[しあい, shiai] Wettkampf, Spiel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Wettkampf /vɛtkampf/ 
   contest; match

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top