ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

we?

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -we?-, *we?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We'll be good, won't we? - We'll be good, won't we?เราจะดีเราจะไม่? Pinocchio (1940)
Are we? I don't know.เเน่เหรอ ผมไม่รู้สิ Rebecca (1940)
We're happy, aren't we? Terribly happy?เรามีความสุขกันไม่ใช่หรือ สุขเหลือเกิน Rebecca (1940)
So now where are we? We can yakety-yak till next Tuesday. Where's it getting us?ดังนั้นตอนนี้ที่เรามีอะไรบ้าง เราสามารถ Yakety-จามรีจนถึงวันอังคารหน้า ที่ที่มันรับเรา? 12 Angry Men (1957)
Where were we? Where are you?เราไปถึงไหนกันนะ คุณอยู่ไหน Blazing Saddles (1974)
-Shall we? -Okay.นะคะ Oh, God! (1977)
- Where are we? - Sarah back.เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ซาร่า กลับมาแล้ว Labyrinth (1986)
Now where were we? Ah, yes--abject humiliation!เอาละ ถึงไหนแล้วนะ อา ใช่ มนุษย์ที่น่าสงสาร Aladdin (1992)
Where are we? Ow!เราอยู่ที่ไหน? James and the Giant Peach (1996)
Where are we? A graveyard.เราอยู่ไหน ป่าช้าหรือ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
- Are we? - No, I can do this.-ฉันทำได้ ไม่ต้องห่วงจ๊ะ The Girl Next Door (2004)
Where are we? What happened to us? Where are our clothes?พวกเราอยู่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา แล้วเสื้อผ้าของเราล่ะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
we?Don't pussyfoot around the issue; do we have a problem, or don't we?
we?Let's break off, shall we?
we?Let's clean the garden, shall we?
we?Let's dance, shall we?
we?Let's get down to business, shall we?
we?Let's go by taxi, shall we?
we?Let's go dancing, shall we?
we?Let's go early, shall we?
we?"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".
we?"Let's have a drink, shall we?" "Yes, let's."
we?Let's have our picture taken with the statue in the back, shall we?
we?Let's just keep this between ourselves, shall we?

Japanese-English: EDICT Dictionary
ましょうか[, mashouka] (exp) (1) (See ましょう) shall I?; (2) shall we? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 I \I\ ([imac]), pron. [poss. {My} (m[imac]) or {Mine}
   (m[imac]n); object. {Me} (m[=e]). pl. nom. {We} (w[=e]);
   poss. {Our} (our) or {Ours} (ourz); object. {Us} ([u^]s).]
   [OE. i, ich, ic, AS. ic; akin to OS. & D. ik, OHG. ih, G.
   ich, Icel. ek, Dan. jeg, Sw. jag, Goth. ik, OSlav. az', Russ.
   ia, W. i, L. ego, Gr. 'egw`, 'egw`n, Skr. aham. [root]179.
   Cf. {Egoism}.]
   The nominative case of the pronoun of the first person; the
   word with which a speaker or writer denotes himself.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 We \We\ (w[=e]), pron.; pl. of I. [Poss. {Our} (our) or {Ours}
   (ourz); obj. {Us} ([u^]s). See {I}.] [As. w[=e]; akin to OS.
   w[imac], OFries. & LG. wi, D. wij, G. wir, Icel. v[=e]r, Sw.
   & Dan. vi, Goth. weis, Skr. vayam. [root]190.]
   The plural nominative case of the pronoun of the first
   person; the word with which a person in speaking or writing
   denotes a number or company of which he is one, as the
   subject of an action expressed by a verb.
   [1913 Webster]
 
   Note: We is frequently used to express men in general,
      including the speaker. We is also often used by
      individuals, as authors, editors, etc., in speaking of
      themselves, in order to avoid the appearance of egotism
      in the too frequent repetition of the pronoun I. The
      plural style is also in use among kings and other
      sovereigns, and is said to have been begun by King John
      of England. Before that time, monarchs used the
      singular number in their edicts. The German and the
      French sovereigns followed the example of King John in
      a. d. 1200.
      [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 we /wə/
  us; we

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top