ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wip

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wip-, *wip*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
WIP(n, slang) ย่อมาจาก work-in-process หมายถึง ชิ้นงานหรือกระบวนการที่กำลังผลิตอยู่ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น Work in process (WIP) is the value accumulated in the balance sheet throughout a project.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wipe(vt) เช็ด, See also: เช็ดให้สะอาด, ถู, ขัด
wipe(n) การเช็ด, See also: การถู, การขัด
wiper(n) ที่ปัดน้ำฝน, Syn. windscreen wiper, windshield wiper
wipeout(n) การทำลายราบเป็นหน้ากลอง
wipe off(phrv) ขัดออกด้วยผ้า, See also: ถูออกด้วยผ้า, เช็ดออก
wipe off(phrv) ลบออก
wipe out(phrv) ขัดออก, See also: ถูออก, เช็ดออก, Syn. wipe off
wipe-out(sl) อุบัติเหตุ
wipe away(phrv) ขัดออก, See also: ถูออก, เช็ดออก
wipe over(phrv) เช็ดออก, See also: ถูออก, ขัดออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wipe(ไวพฺ) vt., n. (การ) เช็ด, เช็ดให้สะอาด, ถู, ลบ, ป้าย, ขจัด, ทำให้สูญสิ้น, คนเช็ด, ที่ปัดน้ำฝน, ผ้าเช็ดหน้า, -Phr. (wipe out ทำลายให้สิ้น, ฆ่า, กระทำฆาตกรรม), Syn. brush, rub, mop, swipe
wiper(ไว'เพอะ) n. ผู้เช็ด, ผู้กวาด, ผู้ปัด, ผู้ถู, สิ่งที่ใช้เช็ด, (กวาด, ปัด, ถู) , ผ้าเช็ดหน้า, ที่ปัดน้ำฝน
swipe(สไวพฺ) vt., n. (การ) ตีอย่างแรง, ตบอย่างแรง, หวด, ขโมย, ดื่มเหล้าคำใหญ่., Syn. strike, smack, pilfer
swipes(สไวพซฺ) n. เบียร์คุณภาพเลว, เบียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
wipe(vt) เช็ด, ถู, ป้าย, ลบ, กำจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wiper armแขนปัดน้ำฝน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wiper bladeใบปัดน้ำฝน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
WIPOชื่อย่อขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ (World Intellectual Property Organization), ชื่อย่อขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาในระดับนานาชาติ (World Intellectual Property Organization), Example: ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้งานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ให้การคุ้มครองตามเจตนาของมนุษยชาติ ขยายขอบเขตถึงสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ ศิลปะ WIPO มีบทบาทสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพ และความสุขในชีวิตของมนุษย์และรวมถึงสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศต่าง ๆ สำนักงานใหญ่ WIPO ตั้งอยู่ที่ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์และยังเป็น 1 ใน 16 หน่วยงานพิเศษเฉพาะของสหประชาชาติ (UN) ทำหน้าที่บริหารจัดการ สนธิสัญญาระดับนานาชาติ 23 เรื่องที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปํญญาซึ่งมีประเทศสมาชิก จำนวน 184 ประเทศ [ทรัพย์สินทางปัญญา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wipe(vi, vt, slang) มักใช้ในเกมออนไลน์ หมายถึงการ ที่ไอดีในเกม(หรือตัวละครในเกม)โดนรีเซ็ตทั้งหมด เรียกว่า WIPE of (หรือ WIPE on) ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seolforpraed apringe winstra, apringe yfele, apringe wip ealle gode craefte.Seolforpraed apringe winstra, apringe yfele, apringe wip ealle gode craefte. The Wicked Day (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wipAll existence you see before you must be wiped out.
wipAs Beth wiped tears from her face, she rushed home.
wipBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
wipHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
wipHe wiped his hands on a handkerchief.
wipHe wiped the sweat from his brow.
wipHe wiped the sweat from his forehead.
wipHe wiped the sweat off his face.
wipIf you piss on the toilet seat, wipe it off!
wipLet me help you wipe it off.
wipMayuko wiped a table with a cloth.
wipShe used a damp rag to wipe off the dust.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างบาง(v) eliminate, See also: wipe out, clean up, purge, Example: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ, Thai Definition: ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป
ลบล้าง(v) wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai Definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ขจัดคราบ(v) wipe, See also: clean, brush, rub, Syn. กำจัดคราบ, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อใหม่ขจัดคราบบนผ้าได้สะอาดหมดจด
ปาดเหงื่อ(v) wipe the sweat away, Syn. เช็ดเหงื่อ, Example: คนงานก่อสร้างต้องเอามือปาดเหงื่อตลอดเวลาที่อยู่กลางแดด, Thai Definition: ใช้มือกวาดเหงื่อออก
ถู(v) scrub, See also: wipe, scour, polish, rub, graze, Syn. สี, เช็ด, Example: คำว่ากรางหมายถึงถูหรือขัดแต่งไม้ด้วยบุ้งหรือตะไบ, Thai Definition: เช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไถไปไถมาให้สะอาด
เช็ด(v) wipe, See also: rub, clean, mop, scrub, Syn. ถู, ขัด, เช็ดถู, ขัดถู, Example: เขายกแขนเช็ดเหงื่อบนหน้าผาก
กวาดล้าง(v) wipe out, See also: eliminate, get rid of, purge, Syn. กำจัด, Example: เมื่อไหร่รัฐบาลจะกวาดล้างพวกกินสินบนให้หมดจากวงราชการ
การกวาดล้าง(n) purge, See also: wiping out, cleaning up, Example: มาตรการการกวาดล้างยาบ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มขึ้นแล้ว, Thai Definition: การกำจัดให้หมดไป
ที่ปัดน้ำฝน(n) wiper, See also: windshield wiper
ซับเหงื่อ(v) wipe the sweat, See also: mop sweat / perspiration from, Example: หญิงชราซับเหงื่อเบาๆ ที่หน้าผาก ก่อนที่จะออกเดินต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิก[bøkloēk] (v) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce  FR: annuler ; décommander ; dénoncer
เช็ด[chet] (v) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub  FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดหน้า[chet nā] (v, exp) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face  FR: essuyer le visage
เช็ดถู[chetthū] (v) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean
เหี้ยน[hīen] (adv) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated  FR: à ras ; dépouillé ; rasé
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขจัดคราบ[khajat khrāp] (v, exp) EN: wipe ; clean ; brush ; rub
ขัด[khat] (v) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape  FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดถู[khatthū] (v) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub  FR: récurer ; polir ; astiquer
กวาดล้าง[kwātlāng] (v) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of; purge  FR: lessiver ; purger ; se débarasser de

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WIPE W AY1 P
WIPF W IH1 P F
WIPED W AY1 P T
WIPER W AY1 P ER0
WIPES W AY1 P S
WIPERS W AY1 P ER0 Z
WIPING W AY1 P IH0 NG
WIPEOUT W AY1 P AW2 T
WIPPERFURTH W IH1 P ER0 F ER0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wipe (v) wˈaɪp (w ai1 p)
wiped (v) wˈaɪpt (w ai1 p t)
wiper (n) wˈaɪpər (w ai1 p @ r)
wipes (v) wˈaɪps (w ai1 p s)
wipers (n) wˈaɪpəz (w ai1 p @ z)
wiping (v) wˈaɪpɪŋ (w ai1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, / ] wipe out; destroy; annihilate #17,921 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] wipe #21,492 [Add to Longdo]
擦掉[cā diào, ㄘㄚ ㄉㄧㄠˋ, ] wipe #36,864 [Add to Longdo]
[kāi, ㄎㄞ, ] wipe #38,216 [Add to Longdo]
[wèn, ㄨㄣˋ, ] wipe #809,789 [Add to Longdo]
[jié, ㄐㄧㄝˊ, ] wipe [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wipfel { m }; Baumwipfel { m }top; tree top; tree top [Add to Longdo]
Wippe { f } | Wippen { pl }see-saw | see-saws [Add to Longdo]
Wippe { f } [ techn. ]rocker [Add to Longdo]
wippen | wippend | wipptto seesaw | seesawing | seesaws [Add to Longdo]
wippen | wippend | wippt | wippteto teeter | teetering | teeters | teetered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
払う[はらう, harau] (v5u, vt) (1) to pay (e.g. money, a bill, one's taxes, etc.); (2) to brush; to wipe; to clear away; to dust off; to prune away branches; (3) to drive away (e.g. one's competitors); to sweep out; (P) #17,795 [Add to Longdo]
がめる;ガメる[gameru ; game ru] (v1, vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer [Add to Longdo]
くすねる[kusuneru] (v1, vt) to pilfer; to filch; to swipe [Add to Longdo]
ウインドシールドワイパー[uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper [Add to Longdo]
ウェットティッシュ[uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes [Add to Longdo]
ウエス;ウェス[uesu ; uesu] (n) rag (for wiping); waste (cloth) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
トウィップ[touippu] (n) { comp } twip [Add to Longdo]
パトる[pato ru] (v5r) (sl) to have your party wiped out (in the RPG Shin Megami Tensei [Add to Longdo]
モバイルスイカ[mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トウィップ[とういっぷ, touippu] twip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WIP
     Work In Progress (slang)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wip /wip/
  1. weighingmachine
  2. instant; moment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top