ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vertreter

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vertreter-, *vertreter*
German-Thai: Longdo Dictionary
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertreter {m}; Vertreterin {f} (einer Firma)representative [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertretung {f}substitute; stand-in [Add to Longdo]
Vertreter {m}deputy [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Handelsvertreter {m}; Agent {m}agent; factor [Add to Longdo]
Vertreterkosten {pl}agency expenses [Add to Longdo]
Vertreterprovision {f}agency fee [Add to Longdo]
Vertreter {m}; Vertretung {f} | Vertreter {pl}; Vertretungen {pl}proxy | proxies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Vertreter /fɛrtreːtr/ 
   agent; deputy; exponent; proxy; stand-in; substitute

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top