ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verhandlung

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verhandlung-, *verhandlung*
German-Thai: Longdo Dictionary
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การเจรจา, การประนีประนอม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhandlung {f} | Verhandlungen {pl} | mit jdm. Verhandlungen aufnehmen über etw. | in Verhandlungen tretennegotiations {pl} | negotiations | to start negotiations with sb. about sth. | to enter negotiations [Add to Longdo]
Verhandlung {f}; Verhandeln {n}negotiation [Add to Longdo]
Verhandlung {f}; Prozess {m}; Strafprozess {m} | fehlerhaft geführter Prozesstrial | mistrial [Add to Longdo]
Verhandlungsgeschick {n}negotiating skills [Add to Longdo]
Verhandlungsmacht {f}bargaining power [Add to Longdo]
Verhandlungspartner {pl}parties to a deal [Add to Longdo]
Verhandlungsprotokoll {n}minutes of the proceedings [Add to Longdo]
Verhandlungsspielraum {m}negotiating range [Add to Longdo]
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength [Add to Longdo]
Verhandlungsvollmacht {f}authority to negotiate [Add to Longdo]
verhandlungssicher (Sprachkenntnis) {adj}business fluent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交渉[こうしょう, koushou] Verhandlung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verhandlung /fɛrhandluŋ/ 
   negotiation; trial

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top