ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twice.

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twice.-, *twice.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got you with the same trick twice. - Ah! Uhh!ฉันเล่นงานนายด้วยลูกเล่นเดิมๆ ฉันได้ความคิดนี่จากที่เห็นนาย กับแฮร์ริสันพูดคุยกัน The Sound and the Fury (2015)
Why, you said it twice. Is that an actual phrase?นี่คุณพูดแบบนั้น 2 หนแล้ว มันเป็นคำที่เขาใช้กันจริงๆ เหรอ Ted 2 (2015)
I ran, you shot Charlie twice. You destroyed everything he owned.ฉันวิ่งคุณยิงชาร์ลีสองครั้ง คุณ ทำลายทุกอย่างที่เขาเป็นเจ้าของ Beyond the Reach (2014)
Twice. From a laptop.สองครั้ง โดยแล็ปท็อป 0-8-4 (2013)
You shot him twice. And then I ran away.อย่าลืม เธอยิงเขาสองนัด และหลังจากนั้นฉันก็วิ่งหนีออกมา The Guilty Girl's Handbook (2013)
You saved my life twice. Now it's time for you to let me save yours.คุณช่วยชีวิตฉันสองครั้งสองครา ตอนนี้ให้ฉันได้ช่วยคุณเถอะ Don't You Feel Me (2013)
I'm always there for you and for Trick and for Hale, and, and, Trick... [ laughing ] You said Trick twice. [ laughing ]ฉันทำเพื่อเธอเสมอ และ ทริคและเฮลและทริค เธอพูดทริคซ้ำแหล่ะ Fae-ge Against the Machine (2013)
Twice. I'm not gonna be an asshole about this.มองฉันไม่ gonna จะ Assholes เกี่ยวกับเรื่องน ผมสองตันของวัชพืชพรีเมี่ยม We're the Millers (2013)
Lit it up twice. Bagged our fifth kill.ยิงไปสองนัด ไคจูตัวที่ 5 ของพวกเราครับ Pacific Rim (2013)
- Twice. - No, that's not true. - He did it twice.ไม่ว่าไม่เป็นความจริง / เขาทำมันสองครั้ง. Nothing Left to Fear (2013)
I called you twice. What are you, my father?พี่จะเป็นพ่อฉันหรือไง Ua Hopu (2012)
Don't make me say it twice. Bob kisses his wife and children good-bye.อย่าให้ผมพูดซ้ำ บ็อบจูบลาภรรยาและลูกๆ State of Independence (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
twice.A book worth reading is worth reading twice.
twice.Everybody fails once or twice.
twice.He entered the university after failing the examination twice.
twice.He has been to England twice.
twice.He has made the same mistake twice.
twice.He started early twice.
twice.I have been to America twice.
twice.I have been to Europe twice.
twice.I have been to Kyoto twice.
twice.I have been to London twice.
twice.I have been to the U.S. twice.
twice.I have seen "Star Wars" twice.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twice \Twice\ (tw[imac]s), adv. [OE. twies (where the s is the
   adverbial ending; see {-wards}), twie, AS. twiges, twiwa;
   akin to twi- (in comp.) two, G. zwie-, OHG. zwi-, Icel.
   tv[imac]-, L. bi-, Gr. di-, Skr. dvi-, and E. two. See
   {Two}.]
   [1913 Webster]
   1. Two times; once and again.
    [1913 Webster]
 
       He twice essayed to cast his son in gold. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Doubly; in twofold quantity or degree; as, twice the sum;
    he is twice as fortunate as his neighbor.
    [1913 Webster]
 
   Note: Twice is used in the formation of compounds, mostly
      self-explaining; as, twice-born, twice-conquered,
      twice-planted, twice-told, and the like.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top