Search result for

tucky

(67 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tucky-, *tucky*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tucky มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tucky*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Kentucky[N] ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้
Kentucky[N] รัฐเคนตั๊กกี้, See also: รัฐเคนตั๊กกี้ในภาคกลางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was a liver transplantation in Kentucky last year.ผมจะพาคุณไปโรงพยาบาล แล้วก็เย็บแผลให้ The Eye (2008)
The kentucky operations have been calling in nonstop.ปฎิบัติการณ์เคนตั๊กกี้ยังคงดำเนินการอยู่ I Lied, Too. (2009)
what do we know about this case in kentucky?เรารู้อะไรเกี่ยวกับคดีในเคนตักกี้? Haunted (2009)
If you're gonna ride in the Kentucky derby... you don't leave your prize stallion in the stable...คิดจะลงแข่งม้าเคนตักกี้เดอร์บี้ อย่าโง่เก็บม้าแข่งพันธุ์ดีเอาไว้ในคอก Star Trek (2009)
- Kentucky. We're practically related.- เคนตั้กกี้ พวกเรานี่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเลยเนอะ Burlesque (2010)
Hey, Jack why did you leave Kentucky?นี่ แจ็ค... ...ทำไมคุณถึงย้ายออกมาจากเคนตั๊กกี้ ? Burlesque (2010)
New York, New Jersey, Virginia, Michigan, Kentucky and Indiana?เวอร์จิเนีย มิชิแกน เคนตั๊กกี อินเดียนาด้วยมั้ย The Next Three Days (2010)
In 1980, the county museum had a state-of-the-art space mission simulator sponsored by Kentucky fried chicken called the Kentucky fried chicken eleven herbs space experience.ในปี 1980 พิพิธภัณฑ์เคาน์ตี้ เป็นเจ้าของ Simulator ล้ำสมัยที่จำลองการทำภารกิจในอวกาศ โดยมี Kentucky Fried Chicken เป็นสปอนเซอร์ Basic Rocket Science (2010)
Just as Kentucky fried chicken's secret process seals in the flavor,เหมือนสูตรเด็ดเคล็ดลับ ของรสชาติไก่ KFC ที่ถูกซีลไว้อย่างดี Basic Rocket Science (2010)
Kentucky one...Kentucky One Basic Rocket Science (2010)
Kentucky one, Kentucky one, do you read me?Kentucky One ได้ยินฉันรึเปล่า? Basic Rocket Science (2010)
Kentucky one, copy. Kentucky. Come in, Kentucky.Kentucky One ตอบด้วย ฉันคิดหาวิธีให้พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางใช้พลังงาน Basic Rocket Science (2010)
Go ahead, Kentucky.ว่ามา Kentucky Basic Rocket Science (2010)
She looks like the winning horse at the Kentucky Derby.เธออย่างกับม้าชนะเลิศ ที่เคนตั๊กกี้ เดอร์บี้เลย The Help (2011)
Double Old Kentucky, straight with a water back. Make that two backs.ดับเบิ้ล โอลด์ เคนตั๊กกี้ เพรียวๆ ยกมาสองเลย The Help (2011)
I'm gonna take this stick from Kentucky and beat your ass with it.ผม gonna นำไม้นี้มาจากเคนตั๊กกี้ และตีตูดของคุณกับมัน Drive Angry (2011)
And then they found her a week later eating trash out of a dumpster in Northern Kentucky.อาทิตย์ต่อมาก็มีคนเจอแม่ กินอาหารจากถังขยะ ที่เคนตักกี้ตอนเหนือ Take Shelter (2011)
How about we wind up the Kentucky derby and we focus on breakfast?เราเลิกสนใจเจ้าเคนตั๊กกี้ เดอร์บี้ตัวนี้ แล้วมากินอาหารเช้ากันก่อนดีมั้ยจ๊ะ? Smokey and the Bandit (2011)
Not unless you live in Kentucky.เว้นแต่ว่าเราจะอยู่ ที่เคนทักกี้น่ะนะ The First Time (2011)
Every mom has that moment where she wants to get in the car, drive to Kentucky, check into the holiday inn with a bottle of peppermint schnapps, and watch all the "smokey and the bandits" in one night.แม่ทุกคนก็มีเวลา ที่อยากเข้าไปในรถ ขับไปเคนตัคกี้ เช็คอินเข้าโรงแรม จิบไวน์เปปเปอร์มินท์ และดูสโมคกี้และแบนดิท Major Changes (2011)
Chicken. Kentucky Fried Chicken.ไก่อ่อน ไก่อ่อนปอดแหก Battleship (2012)
Uh, living in a hotel in Kentucky.เอ่อ ในโรงแรมที่เคนตั๊กกี้ครับ Yes/No (2012)
For instance, I said absolutely nothing about the implausible sexual tension between Mercedes and the Kentucky Fried Stripper.ยกตัวอย่าง ฉันไม่ได้พูดอะไรเลย เกี่ยวความสัมพันธ์ทางเพศอันตึงเครียก ระหว่างเมอร์เซดีสกับนักเต้นระบำเปลื้องผ้าเคนทัคกี้ Big Brother (2012)
I'm a star, so what am I doing heading to Kentucky?ฉันเป็นดาวนะ แล้วฉันกำลังทำอะไรอยู่ ไปเรียนต่อเคนทักกี้งั้นเหรอ Goodbye (2012)
- Yeah, in a Kentucky courtroom.- ในศาลเคนตั๊กกี้นะสิ Episode #1.3 (2012)
My name is Justice Wall Hatfield I've surrendered myself on a Kentucky warrant for due process of the law.ผมคือผู้พิพากษาวอลล์ แฮตฟิลด์ ผมขอมอบตัวตามหมายจับเคนตั๊กกี้ ตามกระบวนการกฎหมาย Episode #1.3 (2012)
Court also ruled, properly this time, that since you're already in Kentucky as long as you're legally re-arrested, you can be brought to trial.แต่ครั้งนี้ศาลยังได้ตัดสินด้วยว่า ในเมื่อคุณอยู่ในเคนตั๊กกี้แล้ว ขอแค่คุณถูกจับอย่างถูกกม.อีกครั้ง เราก็จะนำตัวขึ้นไปขึ้นศาลได้ Episode #1.3 (2012)
I work out of the Pinkerton office. Louisville, Kentucky.ผมทำงานที่สำนักงานพิงเคอร์ตัน หลุยส์วิลล์ เคนตักกี้ Episode #1.1 (2012)
He wants to ride into Kentucky and see old Randall McCoy.เขาอยากขี่ม้าเข้าไปในเคนตักกี้ ไปพบเฒ่าแรนดอลล์ แม็คคอย Episode #1.1 (2012)
I understand how you feel, Anse but these boys broke Kentucky law on Kentucky soil and are obliged to be tried by Kentucky justice.ผมเข้าใจดีว่าคุณรู้สึกยังไง แต่คนพวกนี้ทำผิดกฎหมายเคนตั๊กกี้ บนผืนดินของเคนตั๊กกี้ จึงต้องถูกตัดสินโดยศาลเคนตั๊กกี้ Episode #1.2 (2012)
Penalty for that's the same in Kentucky as it is in West Virginia.บทลงโทษในเคนตั๊กกี้ ไม่ต่างจากในเวสท์เวอร์จิเนีย Episode #1.2 (2012)
And we'll let Kentucky law take its course.เราจะให้เป็นไปตามกฎหมายเคนตั๊กกี้ Episode #1.2 (2012)
Please, Captain Hatfield let me take them back to Kentucky with me.ได้โปรด ผู้กองแฮตฟิลด์ ให้ฉันพาพวกเขากลับเคนตั๊กกี้กับฉัน Episode #1.2 (2012)
I done nothing - The Kentucky courts say otherwise.- แต่ศาลเคนตั๊กกี้ไม่เห็นด้วย Episode #1.2 (2012)
Wall, I think we sent Kentucky a notion on how we deal with bounty hunters.แต่เราส่งคำเตือนถึงเคนตั๊กกี้แล้ว ว่าเราจัดการกับนักล่าค่าหัวยังไง Episode #1.2 (2012)
- ...and cart us over to Kentucky?- ส่งตัวเราไปเคนตั๊กกี้ Episode #1.2 (2012)
"Special Deputy, state of Kentucky, Mr. Frank Phillips."ผู้ช่วยพิเศษ มลรัฐเคนตั๊กกี้ คุณแฟรงค์ ฟิลลิปส์ Episode #1.2 (2012)
I sent an official requisition to Kentucky calling for the arrest of Frank Phillips and 23 members of his posse.ผมยื่นคำร้องอย่างเป็น ทางการไปยังเคนตั๊กกี้ ให้ทำการจับกุมแฟรงค์ ฟิลลิปส์ กับกองกำลังทั้ง 23 คนของเขา Episode #1.2 (2012)
Kentucky ain't gonna do nothing.เคนตั๊กกี้ไม่ยอมทำอะไรแน่ Episode #1.2 (2012)
Played college hoops at Kentucky?เป็นนักบาสที่เคนตัคกี้ Til Death Do Us Part (2012)
"with a cream of Kentucky bottle,พร้อมอาการมึนตกค้างจากเคนตั๊กกี้ The Blue Butterfly (2012)
Bree was elected to the Kentucky State Legislature.บรี ได้ถูกรับเลือกให้เป็นสภานิติบัญญติ ของรัฐเคนทักกี้ Give Me the Blame (2012)
My first week there, I heard a rumor that all the water in Louisville is just purified runoff from the Kentucky Derby stables.อืมม ตอนอาทิตย์แรกน่ะ\ เค้าลือกันให้แซดเลยนะ ว่าน้ำทั้งหมด ในหลุยส์วิว โสโครกเพราะคอกม้าเคนตักกี้ The Break-Up (2012)
Oh, well, then, just call Santana back from Kentucky again 'cause apparently she's better than anyone who's actually enrolled here.โอ้ เหรอ งั้นก็เรียกซานตาน่ากลับมา จากเคนทักกี้อีกรอบสิ เพราะเอาจริงๆหล่อนก็เจ๋งกว่า ทุกๆคนที่สมัครเรียนที่นี่อยู่แล้วนิ่ Dynamic Duets (2012)
Shaking pom-poms in Kentucky?เขย่าพู่ปอม-ปอมในเคนตั๊กกี้ Thanksgiving (2012)
I left a bottle of, um, Kentucky's.ฉันทิ้งวิสกี้ของเคนทักกี้ไว้ Dark Cousin (2012)
I'm in no rush to get back to Kentucky.ฉันก็ไม่ได้รีบร้อนกลับไปเคนตั๊กกี้อยู่แล้ว Naked (2013)
Where'd you boyfriend go to get more bourbon, Kentucky?แฟนเธอไปเอาเบอร์เบิ้นเพิ่มที่ไหน เคนทักกี้เลยเหรอ Power (2013)
Fontucky?ฟอนทักกี้เหรอ? Hair of the Dog (2013)
Thought you Kentucky fried that meatsuit.ฉันนึกว่านายทอดกรอบร่างนั้นไปแล้ว Devil May Care (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuckyAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.

CMU English Pronouncing Dictionary
STUCKY    S T AH1 K IY0
KENTUCKY    K AH0 N T AH1 K IY0
KENTUCKY'S    K AH0 N T AH1 K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kentucky    (n) (k e1 n t uh1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kentuckywaldsänger {m} [ornith.]Kentucky Warbler [Add to Longdo]
Kentucky (US-Bundesstaat)Kentucky (KY) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケンタッキー[, kentakki-] (n) Kentucky [Add to Longdo]
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肯塔基[Kěn tǎ jī, ㄎㄣˇ ㄊㄚˇ ㄐㄧ, ] Kentucky (US state) [Add to Longdo]
肯塔基州[Kěn tǎ jī zhōu, ㄎㄣˇ ㄊㄚˇ ㄐㄧ ㄓㄡ, ] Kentucky, US state [Add to Longdo]
肯德基[Kěn dé jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ, ] KFC; Kentucky Fried Chicken [Add to Longdo]
肯德基炸鸡[kěn dé jī zhá jī, ㄎㄣˇ ㄉㄜˊ ㄐㄧ ㄓㄚˊ ㄐㄧ, / ] Kentucky Fried Chicken (KFC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top