ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

True, but mos [...] ey start kill

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -True, but mos [...] ey start kill-, *True, but mos [...] ey start kill*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

True ( T R UW1), but ( B AH1 T) most ( M OW1 S T) body ( B AA1 D IY0) part ( P AA1 R T) collectors ( K AH0 L EH1 K T ER0 Z) evolve ( IH0 V AA1 L V) to ( T UW1) this ( DH IH1 S) level ( L EH1 V AH0 L), and ( AH0 N D) in ( IH0 N) many ( M EH1 N IY0) cases ( K EY1 S AH0 Z) they ( DH EY1) exhumes ( EH0 K S HH Y UW1 M Z) bodies ( B AA1 D IY0 Z) for ( F AO1 R) parts ( P AA1 R T S) before ( B IH0 F AO1 R) they ( DH EY1) start ( S T AA1 R T) kill ( K IH1 L)

 


  

 
True
  • ที่เป็นเรื่องจริง[Lex2]
  • ที่เป็นของแท้: ที่ไม่ปลอม [Lex2]
  • ที่ซื่อสัตย์: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง [Lex2]
  • ถูกต้อง[Lex2]
  • เป็นจริง: เป็นความจริง [Lex2]
  • แน่นอน: เที่ยงตรง, แม่นยำ [Lex2]
  • อย่างซื่อสัตย์[Lex2]
  • (ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง ###S. factual,real [Hope]
  • (adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด [Nontri]
  • /T R UW1/ [CMU]
  • (v) /tr'uː/ [OALD]
but
  • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
  • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
  • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
  • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
  • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
  • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
  • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
  • /B AH1 T/ [CMU]
  • (a) /bʌt/ [OALD]
most
  • มากที่สุด[Lex2]
  • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
  • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
  • ส่วนใหญ่[Lex2]
  • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
  • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
  • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
  • /M OW1 S T/ [CMU]
  • /M OW1 S/ [CMU]
  • (n) /m'ɒust/ [OALD]
body
  • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
  • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
  • ศพ: ซากศพ [Lex2]
  • กลุ่มคน[Lex2]
  • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
  • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
  • (บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
  • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
  • /B AA1 D IY0/ [CMU]
  • (n) /b'ɒdiː/ [OALD]
part
  • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
  • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
  • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
  • บทพูด: บทละคร [Lex2]
  • เสียงดนตรี[Lex2]
  • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
  • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
  • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
  • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
  • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
  • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
  • /P AA1 R T/ [CMU]
  • (v) /p'aːt/ [OALD]
collectors
  • /K AH0 L EH1 K T ER0 Z/ [CMU]
  • (n) /k'əl'ɛktəz/ [OALD]
    [collector]
  • นักสะสม[Lex2]
  • ผู้เก็บ: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ [Lex2]
  • (คะเลค'เทอะ) n. คนเก็บ,สิ่งหรือเครื่องมือเก็บ,คนสะสม,อุปกรณ์รวมตัว [Hope]
  • (n) ผู้รวบรวม,พนักงานเก็บภาษี,ผู้สะสม,นักสะสม [Nontri]
  • /K AH0 L EH1 K T ER0/ [CMU]
  • (n) /k'əl'ɛktər/ [OALD]
evolve
  • ค่อยๆ พัฒนา[Lex2]
  • (อิวอลฟว') v. ค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,วิวัฒน์,ค่อยเป็นค่อยไป,เจริญ. ###SW. evolvable adj ดูevolve evolvement n. ดูevolve evolver n. ดูevolve ###S. develop [Hope]
  • (vt) ค่อยเป็นค่อยไป,ค่อยๆเจริญขึ้น [Nontri]
  • /IH0 V AA1 L V/ [CMU]
  • /IY0 V AA1 L V/ [CMU]
  • (v) /'ɪv'ɒlv/ [OALD]
to
  • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
  • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
  • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
  • /T UW1/ [CMU]
  • /T IH0/ [CMU]
  • (in) /tə/ [OALD]
  • (a) /t'uː/ [OALD]
this
  • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
  • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
  • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
  • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
  • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
  • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
  • /DH IH1 S/ [CMU]
  • /DH IH0 S/ [CMU]
  • (j) /ðɪs/ [OALD]
level
  • คงที่: ไม่เปลี่ยนแปลง [Lex2]
  • เครื่องมือวัดระดับ[Lex2]
  • ทำให้เรียบ: ทำให้ราบ, ทำให้เสมอ, ทำให้ได้ระดับ [Lex2]
  • ระดับ (มาตรฐาน, คุณภาพ): ระดับชั้น [Lex2]
  • ระดับเดียวกัน: เสมอกัน, เท่ากัน [Lex2]
  • ระดับตามแนวราบ: แนวนอน, พื้นราบ, ระนาบ, พื้นเรียบ [Lex2]
  • ระดับตำแหน่ง[Lex2]
  • ราบเรียบ: แบนราบ, แบน, เรียบ [Lex2]
  • (เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ) [Hope]
  • (adj) ได้ระดับ,ราบ,สม่ำเสมอ,คู่คี่,เท่ากัน [Nontri]
  • (n) ระดับ,พื้นราบ,ชั้น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน [Nontri]
  • (vt) ทำให้ได้ระดับ,เล็งปืน,เพ่งเล็ง,ปรับให้เสมอ [Nontri]
  • /L EH1 V AH0 L/ [CMU]
  • (v) /l'ɛvəl/ [OALD]
and
  • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
  • ดังนั้น[Lex2]
  • รวมกับ: รวม [Lex2]
  • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
  • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
  • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
  • /AH0 N D/ [CMU]
  • /AE1 N D/ [CMU]
  • (cc) /ænd/ [OALD]
in
  • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
  • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
  • ใน: ข้างใน [Lex2]
  • ไม่[Lex2]
  • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
  • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
  • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
  • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
  • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
  • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
  • /IH0 N/ [CMU]
  • /IH1 N/ [CMU]
  • (n) /ɪn/ [OALD]
many
  • มากมาย: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ [Lex2]
  • คนหรือสิ่งของจำนวนมาก[Lex2]
  • จำนวน: คนส่วนมาก [Lex2]
  • (เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ###S. divers [Hope]
  • (adj) มาก,หลาย [Nontri]
  • (n) จำนวนมาก [Nontri]
  • /M EH1 N IY0/ [CMU]
  • (n) /m'ɛniː/ [OALD]
cases
  • /K EY1 S AH0 Z/ [CMU]
  • /K EY1 S IH0 Z/ [CMU]
  • (v) /k'ɛɪsɪz/ [OALD]
    [case]
  • คดี: ข้อคดี, คดีความ [Lex2]
  • คนที่ไม่ปกติ[Lex2]
  • คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา[Lex2]
  • ปัญหา[Lex2]
  • เรื่องราว[Lex2]
  • เหตุการณ์: สถานการณ์ [Lex2]
  • เหตุผลสนับสนุน: ข้อสนับสนุน [Lex2]
  • กรอบ[Lex2]
  • กล่องเล็กๆ[Lex2]
  • จำนวนคู่หนึ่ง[Lex2]
  • ตรวจสอบ[Lex2]
  • ปลอกหมอน[Lex2]
  • ปูพื้น[Lex2]
  • ใส่กล่อง[Lex2]
  • (เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู - [Hope]
  • (n) กรณี,คดี,เรื่อง,ตัวอย่าง,อุทาหรณ์,คนไข้,หีบของ,กล่อง,ซอง [Nontri]
  • /K EY1 S/ [CMU]
  • (v) /k'ɛɪs/ [OALD]
they
  • พวกเขา[Lex2]
  • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
  • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
  • /DH EY1/ [CMU]
  • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
exhumes
  • /EH0 K S HH Y UW1 M Z/ [CMU]
  • (v) /'ɛkshj'uːmz/ [OALD]
    [exhume]
  • (เอคซูม') vt. ขุดขึ้นจากหลุม,ขุดศพขึ้นมา,ขุดค้น,ปฏิสังขรณ์. ###SW. exhumation n. exhumer n. ###S. unearth, [Hope]
  • /EH0 K S HH Y UW1 M/ [CMU]
  • (v) /'ɛkshj'uːm/ [OALD]
bodies
  • /B AA1 D IY0 Z/ [CMU]
  • (n) /b'ɒdɪz/ [OALD]
    [body]
  • ร่างกาย: สรีระ [Lex2]
  • ใจความสำคัญของงานเขียน: เนื้อเรื่อง [Lex2]
  • ศพ: ซากศพ [Lex2]
  • กลุ่มคน[Lex2]
  • ส่วนประกอบหลักของสิ่งต่าง ๆ[Lex2]
  • ส่วนประกอบหลักของยานพาหนะ[Lex2]
  • (บอด'ดี) n. ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ทั้งตัว,ลำตัว,ลำต้น,ศพ,ซากศพ,ส่วนใหญ่,เนื้อแท้,กลุ่มคน,ข้อสรุป,มวล,วัตถุ,สาร vt.เป็นตัวแทนในรูปของกาย,ทำให้เป็นรูปร่าง ###S. physique [Hope]
  • (n) ร่างกาย,ร่าง,ตัว,ลำต้น [Nontri]
  • /B AA1 D IY0/ [CMU]
  • (n) /b'ɒdiː/ [OALD]
for
  • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
  • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
  • แทน[Lex2]
  • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
  • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
  • ในฐานะของ[Lex2]
  • ไปยัง[Lex2]
  • ด้วยเหตุที่[Lex2]
  • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
  • แลกกับ[Lex2]
  • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
  • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
  • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
  • /F AO1 R/ [CMU]
  • /F ER0/ [CMU]
  • (in) /fɔːr/ [OALD]
parts
  • /P AA1 R T S/ [CMU]
  • (v) /p'aːts/ [OALD]
    [part]
  • ส่วน: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ [Lex2]
  • อัตราส่วน: ส่วนแบ่ง [Lex2]
  • บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
  • บทพูด: บทละคร [Lex2]
  • เสียงดนตรี[Lex2]
  • แยก: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง [Lex2]
  • ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง[Lex2]
  • (พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก [Hope]
  • (n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ [Nontri]
  • (vi) จากกัน,แยกทาง,พรากจากกัน,ทอดทิ้ง,แตกออก [Nontri]
  • (vt) แบ่งเป็นส่วนๆ,แยกจากกัน,เผยอ,แตก,ปริ,แสกผม [Nontri]
  • /P AA1 R T/ [CMU]
  • (v) /p'aːt/ [OALD]
before
  • ก่อน[Lex2]
  • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
  • เร็วกว่า[Lex2]
  • ก่อนหน้านี้[Lex2]
  • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
  • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
  • (บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
  • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
  • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
  • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
  • /B IH0 F AO1 R/ [CMU]
  • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
  • (a) /b'ɪf'ɔːr/ [OALD]
start
  • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
  • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
  • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
  • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
  • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
  • /S T AA1 R T/ [CMU]
  • (v) /st'aːt/ [OALD]
kill
  • การเข่นฆ่า: การฆ่า, การสังหาร, การฆ่าฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
  • ฆ่า: เข่นฆ่า, สังหาร, ฆ่าฟัน, สังหาร, ประหัตประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
  • ทำให้ตาย: ทำให้เสียชีวิต, เป็นเหตุให้ตาย, เป็นเหตุให้เสียชีวิต [Lex2]
  • (คิล) {killed,killing,kills} v. ฆ่า,สังหาร,ทำให้ตาย,ทำลาย,ประหาร,ทำให้หยุด,ระงับ,ทำ,ให้เป็นกลาง,ถูกฆ่าตาย,เอาชนะโดยสิ้นเชิง n. การฆ่า,การสังหาร,สัตว์ที่ถูกฆ่า -Phr. (kill off ฆ่าหรือทำลายโดยสิ้นเชิง) ###S. slay [Hope]
  • (vt) ฆ่า,ประหารชีวิต,ปราบ,กำจัด,หยุด,ทำลาย [Nontri]
  • /K IH1 L/ [CMU]
  • (v) /k'ɪl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • ว่าด้วยโฆษณา
    เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    Go to Top